• petek, 08.12.2017.
  • CirCe

Napoved 2. srečanja deležnikov v projektu CircE

Skupnost občin Slovenije bo organizirala 2. srečanje deležnikov projekta CircE, ki bo potekalo 12.12.2017 ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana. Na prvem srečanju, ki je potekalo 26. maja 2017 v Ljubljani, smo obravnavali priložnosti treh sektorjev: hrana/kmetijstvo, ravnanje z odpadki in turizem z vidika občin. Prepoznane priložnosti so zbrane v zapisu, ki je objavljen tukaj.
Del projektnih aktivnosti, ki jih izvajamo se osredotoča na ovire. Pripravili smo vprašalnik, katerega namen je ugotoviti glavne ovire za razvoj krožnega gospodarstva v ustreznih sektorjih. V kolikor vas področje zanima vas vabimo, da ga izpolnite do 15. decembra.
Na 2. srečanju deležnikov v projektu CircE se bomo osredotočali na do takrat pridobljene odgovore o ovirah, ki jih prepoznavajo različni deležniki, nekaj časa pa bomo namenili tudi diskusiji o posameznih identificiranih ovirah.