• petek, 22.12.2017.
  • CirCe

Okrogla miza trajnostni turizem

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 21. 12. 2017 v sodelovanju s partnerji, IPoP in LEA Pomurje, izvedla dve okrogli mizi, ki sta imeli v fokusu trajnostni turizem, nanj pa sta z moderirano razpravo pristopali z vidika zelenega javnega naročanja in krožnega gospodarstva.

Saša Kek je uvodoma predstavila 3 projekte, GreenS, CircE in URBACT-PUP, v katerih je aktivna Skupnost občin Slovenije in v sklopu katerih je SOS organizirala okroglo mizo, sestavljeno iz dveh delov. Vsebine projekta GreenS je predstavil Štefan Žohar iz Lokalne energetske agencije Pomurje.

V prvem delu so se vprašanja gostom in razprava z udeleženci osredotočala na zeleno javno naročanje kot inštrument za spodbujanje trajnostnega turizma.

V drugem delu pa se je razprava razširila še na vidik prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo in potenciale slednjega v sektorju turizem, torej krožni turizem.

Kot izhodišča za obe okrogli mizi so bili predstavljeni štirje ključni elementi, ki jih potrebuje vsak turist v destinaciji, to so hrana, namestitev, mobilnost in atrakcija oziroma razlog potovanja. Na kakovost ponudbe teh ključnih elementov odločilno vplivajo štiri skupine deležnikov, to so turisti, turistično gospodarstvo (neposredni in posredni ponudniki blaga in storitev), javni sektor, vključno z občinami in nosilci odločanja in lokalno prebivalstvo, vključno z NVO. Pri vsem tem pa ne smemo spregledati virov, infrastrukture ali druge horizontalne podpore kot so energija, voda, odpadki, grajeno okolje, ljudje / skupnost, naravna in kulturna dediščina, informacije, komunikacija in poslovno okolje.

Gostje na okrogli mizi so bili:

  • Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič
  • Ministrstvo za javno upravo, Tanja Bogataj
  • Slovenska turistično organizacijo, Petra Čad
  • Ministrstvo za okolje in prostor, Janja McKenzy Kreitmaier, UA – partnerstvo za krožno gospodarstvo
  • predstavnica SRIP trajnostni turizem, Snežana Škerbinc
  • koordinatorico SRIP za krožno gospodarstvo, Dragico Marinič
  • Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih
  • Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos

Pisana zasedba tako vabljenih gostov, kot udeležencev je prispevala k širšemu vpogledu tako razvoja turizma, kot zelenega javnega naročanja in krožnega gospodarstva. Prisotni so izmenjali izkušnje, se spoznali s različnimi evropskimi in nacionalnimi strateškimi dokumenti, novostmi Uredbe o zelenem naročanju, napovedanih razpisih in dobrih praksah.

Več informacij o vsebini okrogle mize najdete 1. del tukaj in 2. del tukaj.