• petek, 29.06.2018.
  • CirCe

Delovno srečanje deležnikov CircE

Deležniki projekta CircE so se 28. junija 2018 sestali v Ljubljani. Zaradi dopustov je bilo prisotnih majhno število deležnikov, vendar so ti lahko učinkovito izpolnili naloge, ki so bile predvidene za sestanek. V projektu so bile doslej prepoznane različne priložnosti za učinkovitejši prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo in te prepoznane priložnosti bo potrebno razvrstiti po prioritetah. V izogib samo subjektivni ali objektivni presoji, se je mednarodni projektni konzorcij odločil za skupno metodologijo, ki zajema obe. Za matematično-računski del so deležniki pripravili podrobne uteži na podlagi hirerarhičnega drevesa.  To pomeni, da so v razpravi ocenili pomembnost posameznih kriterijev, npr. ali je pomembnejši učinek na gospodarstvo ali je bolj pomemben učinek na okolje, ali na družbo ipd. Kadar so ocenili, da je eden izmed kriterijev pomembnejši od drugega, so to tudi ovrednotili s številkami od 1 do 9, pri čemer enka pomeni, da sta enako pomembna, devetka pa, da je določeni izjemno pomembnejši. Morda se sliši zapleteno, vendar je bila razprava izredno zanimiva. Ugotovitve in pridobljene vrednosti uteži nam bodo v oporo pri določitvi prioritetnih priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva.