Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva v Ljubljani

Skupnost občin Slovenije je partnerica v projektu Social(i) Makers, ki je financiran s strani EU programa Interreg Central Europe. V projektu si prizadevamo, da bi ozavestili širšo javnost o tem kaj so socialne inovacije in katera orodja imamo na razpolago, da bi naša družba postala bolj intuitivna, naše življenje pa kvalitetnejše. Občankam in občanom, inovatorjem, oblikovalcem politik in financerjem želimo pomagati rešiti dolgotrajne izzive v njihovih lokalnih okoljih in opremiti tiste, ki že imajo ideje na področju socialnih inovacij, z orodji za njihovo uresničitev.

Eno izmed takšnih orodij smo razvili tudi znotraj projekta Social(i) Makers – imenuje se Akademija družbenih inovacij! Na dogodku imenovanem FESTIVAL DRUŽBENIH INOVACIJ IN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA bomo vam predstavili module Akademije družbenih inovacij, torej usposabljanja za socialne inovatorje in podpornike, ki bodo potekala preko spletnega tečaja in v obliki usposabljanj na terenu.

Prvi izmed treh festivalskih dogodkov, kjer boste imeli priložnost izvedeti več o vsebinah in o načinu izvajanja spletnega in terenskega usposabljanja bo potekal 5. 9. 2018, od 10.00 -13.00, v prostorih Kreativnega centra Poligon, Tobačna 5, Ljubljana.

Prosimo vas, da se ob vašem prihodu na dogodek evidentirate.

program, gradivo