Izveden 1. Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva

V sredo, 5.9.2018 je v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani potekal Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva (Social(i) Makers festival). Dogodek sta organizirala Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor v sklopu izvedbe projekta Interreg central Europe. Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.

Uvodoma je navzoče pozdravil Luka Piškorič, vodja kreativnega centra Poligon. Povedal je, da Poligon združuje slovenske in mednarodne skupnosti in posameznike, ki delujejo na področju kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva in kulture. Predstavil je aktivnosti Poligona in opozoril na finančne izzive s katerimi se srečujejo, saj so vezani izključno na pridobivanje lastnih sredstev za svoje delovanje.

Sebastijan Pikl iz Zadruge Dobrote z.b.o. je v nadaljevanju predstavil kako lahko s socialnimi inovacijami zagotovimo nova delovna mesta, lokalno in globalno. Predstavil je projekt Tekstilnico, uspešno podjetje na Koroškem, ki deluje po načelih socialnega podjetja (so.p.), vendar še trenutno niso socialno podjetje. V podjetju zbirajo stara oblačila in tekstil, ki ga sortirajo in poskušajo dati na trg za ponovno uporabo ali kot nove izdelke. V praksi je tako predstavil praktičen primer kako lahko s socialnimi inovacijami dosežemo družbeni učinek pri tem pa ni pozabil omeniti občine Dravograd, ki jim je v veliki meri pomagala pri ustanovitvi podjetja. Na tem mestu je izpostavil tudi velik pomen občin, ki imajo na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu možnost, da socialnim podjetjem brezplačno oddajajo v najem občinske prostore, ki jih same ne uporabljajo.

Informacije glede financiranja družbenih inovacij v Sloveniji je v nadaljevanju podal Gregor Sakovič, vodja NLB Centra inovativnega podjetništva. Povedal je kako lahko podjetja pridejo do zagonskih investicij in na kaj morajo biti pozorna. Financiranje je sicer ključno za zagon družbenih podjetij, vendar se po porabi investicijskega kapitala pogosto zgodi, da le-ta prenehajo delovati. Zato je ključnega pomena določiti jasne cilje dolgoročno, da se ne zagotovi le pozitivno poslovanje, ampak tudi dobiček in družbeni učinek. Pri tem je posebej izpostavil dodano vrednost investitorjev, ki ne le, da kot »finančna injekcija« pomagajo podjetjem, pač pa lahko pomagajo predvsem z nasveti, izkušnjami, kontakti in strokovno podporo.

Projekt Social(i) Makers je v nadaljevanju predstavila predstavnica Skupnosti občin Slovenije, Alja Babič, ki je udeležence festivala pozvala k sodelovanju na prihajajočih brezplačnih delavnicah, ki bodo potekale preko spleta in na terenu.

Akademijo družbenih inovacij Social(i) Makers in program usposabljanja za družbene inovatorje je predstavila projektna partnerica Ekonomskega instituta Maribor, Viljenka Godina. Mateja Karničnik iz Fundacija Prizma je predstavila Modul 1: Aktivno državljanstvo – bodite del spremembe in Modul 2: Socialno podjetništvo – postanite podjetnik za družbeno dobro.

Mednarodni program usposabljanj bo spremljal (bodoče) družbene inovatorje in podpornike (lokalne skupnosti) na poti od opredelitve družbenega problema, preko razvijanja ideje in zasnove podjema, ustvarjalnih tehnik, tržnega preizkušanja inovativne rešitve, vključevanja deležnikov, merjenja družbenega učinka, financiranja (družbenega) učinka, vse do ukrepov za spodbujanje družbenih inovacij.

Prednost modulov bo predvsem ta, da se bo uporabil inovativni pristop. Izobraževanja bodo potekala v obliki video filmov, teme bodo predstavljene s pomočjo posebej za to razvitih likov, predstavljeni bodo konkretni primeri in intervjuji s strokovnjaki. Uporabljene bodo tehnike ustvarjalnega razmišljanja, orodja, načrti, študije primerov, …ter vaje za utrjevanje znanja (delovni listi) in kviz za preizkušanje znanja. Na voljo bo tudi dodatna literatura – članki, orodja, primeri, … Celotna komunikacija pa bo med udeleženci usposabljanj vzporedno tekla tudi na socialnih omrežjih (Facebooku, Twitterju), kjer bodo udeleženci akademije iz vseh držav partneric projekta (AT, DE, HU, IT, PL, SK) in drugih držav lahko skupaj razmišljali in izkoristili platformo za izmenjavo izkušenj v zaprti skupini.

Hkrati z dvotedenskim ritmom spletnega usposabljanja, bomo slovenski partnerji izvedli terensko izobraževanje iz vsebin posameznega modula. Tako bo v teh dveh tednih, ko bo aktiven posamezni modul, organizirana tudi brezplačna delavnica v živo. Vsaka bo trajala okvirno 3 ure in bo vsebovala večino vsebin iz spletnega izobraževanja pod vodstvom strokovnjaka/predavatelja. Udeleženci bodo sodelovali v skupini, postavljali bodo lahko dodatna vprašanja, razpravljali, dobili dodatne, konkretne nasvete, delavnice pa bomo »lokalizirali« s predstavitvami primerov dobre prakse iz Slovenije. Datume delavnic bomo sporočili v kratkem -sledite nam na spletni strani SOS ali našem FB profilu.