Aktivno državljanstvo - » Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor sta v sklopu projekta Social(i) Makers organizirala 1. delavnico na temo “aktivno državljanstvo / sodeluj pri spremembi!”, ki je potekala 19.9.2018 v Velenju. Prva v sklopu sedmih terenskih delavnic je gostila izkušena predavatelja, go. Matejo Karničnik in dr. Stanka Blatnika, uvodoma pa so se udeleženci delavnice tudi seznanili s samim projektom Social(i) makers in vsemi aktivnostmi, ki potekajo v sklopu projekta.

Mateja Karničnik je uvodoma predstavila kaj razumemo pod pojmom aktivno državljanstvo, na kak način se izraža, analizo s problemskim drevesom, ter kako lahko sami sodelujemo pri družbenih spremembah in si prizadevamo za boljše življenje. Kot dobro vodilo za aktivno državljanstvo je izpostavila rek » Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«. Skupaj z udeleženci delavnice je bilo govora o prepoznavanju družbenih izzivov, med katerimi so prisotni izpostavili predvsem starejše in migrante, ter nujnosti vključevanja ranljivih skupin in priložnostih za sodelovanje. Poudarila je, da aktivni državljani predvsem dopolnjujejo vrzeli, ki jih država ne ureja in tako predstavljajo hrbtenico družbe.

Dr. Stanko Blatnik je v nadaljevanju predstavil posamezne mednarodne primere aktivnega državljanstva in koncept združevanja ter prostovoljstva, ki sta zelo prisotna v Kaliforniji. Izpostavil je, da se tehnične inovacije sicer razvijajo, vendar priložnosti se kažejo predvsem na področju socialnih inovacij. Na drugi strani je izpostavil, da se v Sloveniji dosti projektov ne izpelje, kar pa ne pomeni da ni priložnosti, le izkoristiti bi jih bilo potrebno.

Delavnica je bila priložnost za izmenjavo mnenj tistih, ki imajo radi neposredni stik s predavatelji in somišljeniki. V razpravi pa je bilo med drugim ugotovljeno, da pogosto obstajajo tudi pravne ovire, ki omejujejo posameznike, ki bi želeli biti aktivni državljani. Je pa res, da kjer je volja je tudi pot, tako da spremembe so mogoče in mnogi rezultati so že vidni.

V sklopu Akademije družbenih inovacij, ki je osnovana kot spletni tečaj v angleščini, dostopen na povezavi https://social-innovation-academy.teachable.com/, bo vsakih 14 dni na voljo nova tema. Po vsej Sloveniji bomo prav tako vzporedno izvajali delavnice v slovenskem jeziku, naslednja 2. delavnica bo na temo družbenega podjetništva, ki bo potekala v Mariboru, 10.10.2018.