• ponedeljek, 22.10.2018.
  • CirCe

Sestanek projektnih partnerjev CIRCE v Wroclawu na temo političnih ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo

V poljskem mestu Wrocław je 16. in 17. oktobra 2018 potekal sestanek projektnih partnerjev v projektu CIRCE. Posvečen je bil temi političnih ukrepov, ki so na razpolago v regijah, vključenih v konzorcij ter ogledu praktičnega primera industrijske simbioze na področju rudarstva, ki je ena izmed bistvenih gospodarskih panog Spodnje Šlezije.

Projektni konzorcij in zainteresirani deležniki iz Italije, Francije in Združenega kraljestva so si ogledali Rudnik mineralnih surovin Strzeblowskie v Sobótki, ki deluje po zadružnem principu in je v večinski lasti zaposlenih. Z močnim razvojem poljske industrije keramičnih ploščic od 90. let prejšnjega stoletja dalje, se je povečalo tudi povpraševanje po surovinah, zlasti po glinencih in zmesi glinencev in kremna, kar predstavlja 50-60% sestave porcelan-gresa.

V letu 2007 se je potreba po takšnih surovinah na Poljskem približala ca. 900.000 ton, od katerih je več kot 80% porabijo v izdelavi keramike. Njihovo domačo proizvodnjo, ki je v zadnjih letih znašala od 400.000 do 600.000 ton, so dopolnili z uvozom, pretežno iz Češke in Turčije. Mineralni rudniki Strzeblówskie v Sobótki je najstarejši in največji proizvajalec poljskih mineralnih surovin. Podjetje ponuja v osnovi zmesi glinenca in kremna z min. 7,5% K2O + Na2O, K2O / Na2O ≤1 in ca. 0,5% Fe2O3, ki se večinoma uporablja za proizvodnjo keramičnih ploščic.

Ker je v izkopih in pripravi mineralnih surovin nastaja tudi odpadna surovina, ki ni za uporabo v keramični industriji, vendar bi jo bilo mogoče uporabiti drugje, zadnja leta pospešeno preiskujejo možnosti za uporabo nekaterih mineralnih surovin v kmetijstvu za obogatitev zemljine ter uporabo v gradbeništvu. Ker je krožno gospodarstvo na tem področju v Šleziji še v povojih, pri tem računajo na pomoč vojvodstva oz. na prilagoditev političnih instrumentov na podlagi raziskav in razvoja.

Projektni konzorcij je obravnaval tudi rezultate prioretizacije priložnosti na področju krožnega gospodarstva v vseh vključenih regijah, nato pa se je partnerstvo posvetilo preiskavi in primerjavi političnih instrumentov (operativni programi, pametna specializacija, zakonodaja in regionalni /lokalni predpisi), ki so v regijah na voljo in bi jih bilo potrebno/mogoče dopolniti in prilagoditi tako, da bi se odpravile politične ovire za prehod v krožno gospodarstvo. Natančnejši preučitvi političnih instrumentov se bo konzorcij posvečal vse do konca decembra tega leta, ko se bo na podlagi rezultatov pričelo oblikovati akcijske načrte in priporočila za vključene regije/države.