Delavnica »Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije«

V sredo, 24.10.2018 je v Kopru potekala tretja delavnica v sklopu Interreg central Europe projekta Social(i) makers z naslovom “Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije”. Delavnico je organizirala Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s projektnim partnerjem Ekonomskim institutom Maribor (EIM).

Viljenka Godina (EIM) je uvodoma podala nekaj splošnih informacij o modulu in projektu Social(i)Makers, nato pa predelala besedo doc. dr. Jani Hojnik iz Univerze na Primorskem, Fakultete za management. Predavateljica je udeležence delavnice seznanila z vsebino tretjega modula Akademije družbenih inovacij. Predstavila je proces raziskovanja in preskušanja inovativnih rešitev s pristopom Design Thinking ter orodja, ki jih uporabljajo liki iz on-line modula (Rita, Marek in Marija) za rešitev problema zelenih površin v svojem mestu.

Na delavnici so aktivno sodelovali tudi udeleženci, ter uporabili predhodno predstavljene različne tehnike kreativnega mišljenja in iskali rešitve za svoje obstoječe inovacije.