Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva v Kopru

Skupnost občin Slovenije je organizirala že tretji Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva (Social(i) Makers festival), ki je potekal 24. oktobra v Kopru. 

Viljenka Godina iz Ekonomskega instituta Maribor, partnerja v projektu Social(i) makers, je udeležencem uvodoma predstavila sam projekt Social(i)Makers, ki poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Poseben poudarek je namenila predstavitvi Akademije družbenih inovacij in prisotne seznanila z aktualnim brezplačnim spletnim programom usposabljanj (več na tej povezavi) in usposabljanji na terenu.

Povzela je, da je v sklopu projekta bila oblikovana Akademija družbenih inovacij, ki je osnovana kot spletni tečaj v angleščini, dostopen na povezavi https://social-innovation-academy.teachable.com/, vsakih 14 dni pa je na voljo nova tema. Po vsej Sloveniji tako v dvotedenskem ritmu izvajamo delavnice v slovenskem jeziku za vse, ki bi želeli izvedeti več o posameznih temah, razpravljati s predavatelji in somišljeniki, ter biti seznanjeni s praktičnimi primeri.

Udeležence je pospremila skozi sedem tem modulov, ki so že potekali in še potekajo v sklopu projekta Akademije. Kot dodano vrednost projekta je posebej izpostavila platformo, ki jo lahko sodelujoči izkoristijo in se pridružijo več kot 1000. udeležencem iz Evrope in od drugod, ki se že izobražujejo in mrežijo na spletnih straneh Akademije.