Upravljanje družbenega učinka ključ do uspeha

V ponedeljek, 19.11.2018, so Skupnost občin Slovenije, Ekonomski institut Maribor in Fundacija Prizma v sklopu projektov Sociolab in Social(i) Makers organizirali delavnico na temo NAČRTOVANJE, MERJENJE IN POROČANJE O DRUŽBENIH UČINKIH, ki je potekala v prostorih Tkalke v Mariboru.

Dolores Kores je uvodoma predstavila Akademijo družbenih inovacij in že 5. Modul v vrsti 7. Modulov, ki jih predstavljamo na terenskih delavnicah v sklopu projekta Social(i) makers, vzporedno pa so vsebine na voljo tudi na spletu.

Načrtovanje družbenih učinkov, kdo so deležniki in kateri so kazalniki je predavateljica predstavila na podlagi izbranega primera. V nadaljevanju so se udeleženci seznanili s tem kako meriti družbene učinke, kako jih vrednotiti in kako se lahko te meritve uporabijo za izboljšanje izdelka ali storitve. S preprostim, a močnim orodjem, imenovanim model »I-O-O-I« vnos–neposredni učinek–rezultat–učinek (Input–Output–Outcome–Impact) so opredelili vzročne povezave med dejavnostmi, ki jih izvajajo in njihovim ciljnim vplivom. Na koncu delavnice so vsi udeleženci tudi predstavili svoj primer in poročali o družbenih učinkih.

Udeleženci, ki delujejo na področju družbenih inovacij so izkoristili delavnico tudi za razpravo in iskali skupne boljše rešitve ter pristope.