• petek, 30.11.2018.
  • CirCe

CIRCE in krožno gospodarstvo v Londonu

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije in deležniki v projektu CIRCE, ki se posveča razvoju potencialov krožnega gospodarstva, so se med 26. in 29. novembrom mudili v Londonu na projektnem sestanku in ogledu dobrih praks. Posvetili so se predvsem področju grajenega okolja in odpadne hrane.

Po projektnem sestanku partnerjev, ki so trenutno v fazi pregleda programskih in strateških dokumentov v Sloveniji, glede na priložnosti za umestitev sprememb v smeri razvoja našega krožnega potenciala v turizmu, so sledile predstavitve strateških usmeritev župana mesta London. Angleški partner LWARB je za mesto London namreč pripravil kažipot prehoda v krožno gospodarstvo, ki vključuje deležnike s strani visokošolskega izobraževanja, digitalno skupnost, londonska podjetja, socialna podjetja in sektor financ. Kažipot je storilno usmerjen dokument, razvit v partnerstvu z deležniki iz Londona. Ekonomska analiza kažipota je ocenila, da lahko ukrepi v njem prispevajo dodatnih 2,8 milijarde GBP k priložnostih za krožno gospodarstvo, ki so ocenjene na 7 milijard GBP. Bistvene priložnosti so zaznali na področjih grajenega okolja, hrane, tekstilne industrije, električnih izdelkov in plastične embalaže. Do Kažipota za prehod v krožno gospodarstvo mesta London lahko dostopate tukaj, na tem mestu pa lahko najdete ekonomsko analizo prepoznanih priložnosti.

Partner LWARB je predstavil tudi svoje nove pisarne, ki so bile urejene s pomočjo elementov krožnega gospodarstva. Pri urejanju prostorov so želeli ohraniti čim več obstoječe strukture in opreme, vsa dodatno potrebna pisarniška oprema pa prihaja iz ponovne rabe. Tudi pri ponudniku električne energije so izbrali takšnega, ki ponuja 100 % energije iz obnovljivih virov. V prostorih LWAR bo po novem letu našel svoj dom tudi pospeševalnik za krožno gospodarstvo, ki ga financira LWARB.

Naslednji dan so si partnerji in deležniki ogledali nekdanjo olimpijsko vas, ki je nastala za Olimpijado leta 2012. Za namene izgradnje vasi so izbrali degradirano območje, na katerem je bila rafinerija olja in odpad za avtomobile in hladilnike. Onesnaženo zemljo so izkopali do globine 8 metrov in jo očiščeno vrnili na območje, preden so začeli z gradnjo. Vse zgradbe so premišljeno oblikovane tako, da so bile začasno uporabne kot stadioni in olimpijski bazeni, danes pa z lastnimi sestavnimi deli prestrukturirane in modulirane služijo kot koncertne dvorane, dvorana za lokalni nogometni klub in bazeni za lokalno prebivalstvo.

V popoldanskem delu smo obiskali Mercato Metropolitano, tržnica s kuhano hrano (street food), kjer kuhajo hrano iz lokalnih, svežih, ekoloških pridelkov. V njihovih prostorih obratuje tudi pivovarna, ki uporablja do stopnje destilirane vode prečiščeno odpadno vodo iz objekta za varjenje piva (mineralne snovi se nato vodi spet dodajo), ob varjenju piva s proizvedeno toploto grejejo objekt, v prostorih pa so postavljene tudi vertikalne kmetije in mini-kmetija za gojenje ostrigarjev, njihove pridelke seveda spretno uporabijo kot surovine tamkajšnje restavracije. Mercato Metropolitano je tudi prostor kulturnega srečevanja in učenja, saj sodelujejo z okoliškimi šolami, redno pa pri njih potekajo tudi seminarji za učenje kuhanja.