Politike za/kot družbene inovacije

V torek, 4. 12. 2018, je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru potekala delavnica na temo “POLITIKE NA PODROČJU DRUŽBENIH INOVACIJ – UPORABA POLITIK IN VPLIV NANJE, ki sta jo organizirala Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor. Delavnica je bila namenjena izvedbi Modula 7 v okviru projekta Social(i) makers, ki je udeležence delavnice vodil skozi vsebine politike in podpornega okolja za spodbujanje družbenih inovacij.

Dr. Barbara Bradač Hojnik, ki predava o socialni ekonomiji na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je najprej povzela vsebino Modula 2 “Socialno podjetništvo” kot uvod v delavnico namenjeno predstavitvi Modula 7. Izpostavila je, da socialno podjetništvo odgovarja na izzive v družbi, ne temelji na dobičku/trgu, temveč potrebah družbe. Preko primera iz modula je predstavila pristop kako razviti idejo na področju socialnega podjetništva.

Nato je prešla na osrednji del Modula 7 “Politike na področju družbenih inovacij” in opredelila razmerje med politikami in socialnimi inovacijami. Navezala se je na primer v Sloveniji, kjer je za spodbujanje socialnega podjetništva leta 2011 bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu. Posledica tega je, da imamo v Sloveniji danes 260 socialnih podjetij. Ločimo pa politiko kot družbeno inovacijo ter politiko za družbene inovacije. Primer politike kot družbene inovacije je bila v letu 2018 sprememba Zakona o socialnem podjetništvu, saj se je izkazalo, da politika za družbene inovacije ni bila ustrezna, ker so bile potrebe drugačne.

Navezala se je tudi na ureditev socialnega podjetništva v EU, ki tega področja sicer ne ureja zakonodajno, daje pa smernice. Zagotavlja tudi sredstva za ustanovitev in zagon socialnih podjetij. Na koncu so udeleženci rešili tudi kviz, kjer so preverili na delavnici pridobljeno znanje.

Več informacij o Modulu 7 in ostalih modulih najdete na tej povezavi, kjer se lahko registrirate in prijavite na brezplačne on-line delavnice.