Vključevanje deležnikov za uspešne socialne inovacije

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor sta v sklopu projekta Social(i) Makers organizirala delavnico na temo VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV, ki je potekala 5.12.2018 v prostorih Kreativnega centra Poligon v Ljubljani. 

Vključevanje deležnikov je zelo učinkovita metoda pri reševanju družbenih izzivov, ki lahko pomaga pri dostopu do pomembnih virov, kot so finančna sredstva, družbeni odnosi ali dodatno znanje. Pomaga tudi bolje razumeti skupine in probleme, ki jih nagovarjamo.

Dr. Karolina Babič, predsednica mariborskega Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) je uvodoma izhajala iz vprašanja kaj sploh so družbene inovacije in izpostavila bistvene elemente, ki jih definirajo. Njihovo bistvo je, da dajejo odgovor na problem, ustvarjajo nove odnose/razmerja in opolnomočijo skupnost, da sama začne reševati probleme.

Nato je predstavila vlogo deležnikov v celotnem procesu razvoja in izvajanja družbenih inovacij, od idej in oblikovanja pobud za reševanje družbenih problemov, snovanja rešitev, ki najbolje ustrezajo uporabnikom, do izvajanja rešitev v najrazličnejših oblikah družbenih podjemov. Izpostavila je, da je ključno preveriti kdo bodo deležniki, predvsem za uspeh socialne inovacije, ter navedla primere, ko je treba upoštevati različne skupine (Romi,..), ki imajo različne navade, posebnosti,…in temu prilagoditi pristop.

Sledila je delavnica s praktičnima primeroma, na katerima so udeleženci reševali problem stanovanjske problematike in medgeneracijskega sodelovanja in kako vključiti deležnike, identificirati posameznike in organizacije, institucije ter jih oceniti in uvrstiti glede na interes in vpliv. Na podlagi primerov se je razvila razprava, udeleženci pa so delili izkušnje ter opozorili na težave, do katerih lahko pride, kadar niso vključeni vsi deležniki.