Zaključena delavnica Kako financirati družbeno inovacijo

V Kreativnem centru Poligon smo 16. januarja zaključili niz delavnic v sklopu Akademije socialnih inovacij v projektu Social(I) Makers z delavnico Kako financirati družbeno inovacijo, socialni podjem. Na njej so se udeleženke in udeleženci seznanili s finančnim podpornim okoljem in finančnimi instrumenti, ki so primerni za financiranje inovativnih podjemov z družbenim učinkom, se pogovorili o vlogah organizacij podpornega okolja pri financiranju družbenih podjemov ter se seznanili z možnostmi za pridobitev sredstev v domačem okolju. Delavnico je vodil Gregor Sakovič, ki že vrsto let preučuje in soustvarja finančno in podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij ter odlično pozna evropsko in slovensko finančno podporno „sceno“.