• ponedeljek, 18.03.2019.
  • CirCe

Seminar in partnerski sestanek projekta CIRCE na temo ravnanja z odpadki

Med 12. in 15. marcem je v Milanu potekal partnerski sestanek s seminarjem v sklopu projekta CIRCE. Partnerji so medsebojno izmenjali napredek v projektu, v katerem se približujemo zaključni fazi raziskovalnega obdobja. Skupnost občin Slovenije se osredotoča na krožno gospodarstvo na področju turizma in je pripravila analizo politik na tem področju. Na osnovi tega bo osnovan akcijski načrt s priporočili za koriščenje preostalih sredstev trenutne finančne perspektive, priporočila za prihodnjo perspektivo do 2027, priporočila za izboljšavo državnih politik na področju krožnega gospodarstva v turizmu ter priporočila za občine kako spodbujati turizem v smislu čim boljšega upravljanja z viri.

Vodilni partner (regija Lombardija) je pripravil tudi seminarski del za partnerje projekta in njihove deležnike. Predstavnicam sekretariata SOS se je na dogodku pridružil tudi deležnik iz občine Vojnik, ki v svojem lokalne okolju že izvaja modele krožnega gospodarstva, kot npr. Center ponovne uporabe. Skupaj smo si ogledali nekaj primerov dobrih praks na področju ravnanja s hrano in odpadkov.

Banco Alimentare je nevladna organizacija, ki večinoma deluje na osnovi prostovoljskega dela (ima le 4 zaposlene in skoraj 1900 prostovoljcev) in prestreže hrano iz tržnic in trgovin, ki ni bila prodana ali je pred iztekom roka ter jo razdeli med pomoči potrebne. Tako letno razdeli 91 ton hrane med 1,5 mio. ljudi iz milanske regije. Podjetja, prodajalci in kmeti hrano predajo predenj postane odpadek, na tak način zmanjšajo vpliv na okolje, poskrbijo za socialno šibke, sami pa so deležni davčne olajšave, kar bistveno poveča motivacijo za njihovo redno sodelovanje. Podobno počne tudi zadruga Cause, ki nudi pomoč občinam, institucijam, podjetjem in posameznikom pri organiziranju sistemov krožnega gospodarstva ali zmanjšanja nastajanja odpadkov (hrana, tekstil, medicinski pripomočki) na izviru.

V provinci Bergamo smo si ogledali podjetje Montello, ki se ukvarja z ravnanjem z biološkimi odpadki in mešano embalažo. Biološke odpadke izkoriščajo za energetsko izrabo, pridobivanje metana in ogljikovega dioksida za prehrambeno industrijo ter pripravo komposta. Medtem ko mešano plastično embalažo preko ročnega in mehanskega sortiranja razdelijo glede na njihovo sestavo in jih skozi tehnološke procese predelajo v granulat, ki ga nato prodajo proizvajalcem embalaže. Letno predelajo 200.000 ton embalaže in 600.000 ton bioloških odpadkov.

Nato smo obiskali podjetje Relight, ki deluje od leta 1999 in se ukvarja z reciklažo fluorescenčnih svetil, naprav, ki vsebujejo katode (televizije in računalniki) ter drugih gospodinjskih aparatov. Naprave razstavijo na sestavne dele in iz njih pridobijo sekundarne surovine za nadaljnjo uporabo, najpomembnejše med njimi so redke zemeljske kovine (lantan, skandij, itrij, lantanidi, molibden itd.), ki dosegajo izjemno visoke cene na svetovnem trgu, njihove svetovne zaloge pa naj bi zadoščale le še za 20 – 30 let, zato je njihova ponovna raba izjemnega pomena.

Na področju grajenega okolja smo si ogledali primer podjetja Società Leganti Naturali S.r.l. – Paderno Dugnano. Skozi večletni postopek raziskav in preizkušanja je podjetje razvilo tehnološki proces, v katerem iz pepela iz sežigalnice odpadkov proizvajajo dodatek za cement. Snov se doda ali cementu in se nato pridobi gradnike za gradnjo (kocke, plošče ali opeke) ali pa malti, z njim pa je mogoče bistveno izboljšati kakovost gradnje, glede na to, da je izdelek odporen na zmrzal, vodo in vročino, ne poka, prav tako pa je bolj fleksibilen kot siceršnji gradniki iz cementa brez dodatka, zato je še posebej zaželen na potresno ogroženih območjih. Trenutno se najbolj prodaja za gradnjo v vremensko najbolj zahtevnem okolju (npr. Afrika, Indonezija itd),seveda pa je v uporabi tudi že v Evropi.