• petek, 19.04.2019.
  • CirCe

Šesto srečanje deležnikov v projektu CIRCE posvečeno delu na akcijskem načrtu

Skupnost občin Slovenije je 11. aprila organizirala šesto srečanje deležnikov v okviru projekta CIRCE. V projektu smo prišli do točke priprave Akcijskega načrta, katerega osnutek smo deležnikom predstavili na srečanju.

SOS se v projektu CircE osredotoča na potenciale krožnega turizma. V preteklem obdobju smo prepoznali priložnosti pa tudi ovire, ki bremenijo preboj na tem področju. Zato smo izhodišča za akcijski načrt strnili v tri poglavja, in sicer:

– Priporočila ministrstvom, ki na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ključnega izvedbenega dokumenta, ki predstavlja prednostne cilje, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU, pripravljajo razpise s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020

– Priporočila za izboljšanje sistema javnega naročanja, tako z vidika zakonodajnih okvirjev, kot zagotavljanja podpornega okolja, saj je bilo prav javno naročanje izpostavljeno kot ena ključnih ovir za prehod v krožno gospodarstvo.

– Pilotna izvedba razpršenega krožnega hotela s prenosom prakse projektnega partnerja Regije Lombardija iz Italije.

Na sestanku smo s skupino deležnikov predebatirali možnosti za oblikovanje priporočil političnih dokumentov in s pomočjo miselnega vzorca konkretizirali povezljivosti med različnimi krožnimi potenciali znotraj spektra razvoja krožnega turizma. Tako smo tudi skupaj odgovorili na vprašanje kaj bi moral vsebovati pilotni projekt razpršenega krožnega hotela.