SOS podprla javno naročanje inovativnih rešitev na dogodku projekta PPI2Innovate

Zavod TM ICT je v sodelovanju z MJU in Skupnostjo občin Slovenije (SOS), v sredo, 29. 5. 2019, v Hiši EU v Ljubljani v okviru projekta PPI2Innovate izvedel  delavnico z okroglo mizo s področja javnega naročanja inovativnih rešitev. Povpraševanje javnega sektorja po inovativnih rešitvah, ki še niso na voljo ali niso v velikem obsegu na trgu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti.

In prav na tem mestu je stična točka med projektoma PPI2Innovate in projektom Skupnosti občin Slovenije Social(i) Makers (podprt s programom Interreg Central Europe), kjer razvijamo politični model, ki bo združil gospodarsko konkurenčnost s socialnimi potrebami. Projekt je namenjen iskanju rešitev za dolgotrajne izzive v lokalnih okoljih ter seznanitvi z orodji za uresničitev idej na področju socialnih inovacij. Vsekakor pa javni sektor mora biti usposobljen za javno naročanje takšnih inovativnih rešitev.

Na evropski ravni je javno naročanje inovativnih rešitev dobro podprto, saj so že nekaj let na voljo različni pripomočki za usmerjanje in usposabljanje za podporo JNI. V večini srednjeevropskih držav in regijah so JNI v preteklosti uporabljali le v manjši meri. PPI2Innovate projekt je bil podprt s strani EU ravno z namenom, da zapolni vrzeli, ki so bile na področju JNI v preteklosti prisotne v državah Srednje Evrope in so bile povezane predvsem z neobstojem nacionalno prilagojenih pripomočkov JNI ter centrov za podporo JNI. Projekt PPI2Innovate se neposredno osredotoča na javne naročnike z vseh administrativnih ravni (lokalna, regionalna, nacionalna) ter na ponudnike javnih storitev v Srednji Evropi (npr. zdravstvo, energetika, mobilnost in drugo).

Projektni partnerji so v času trajanja projekta dosegli ključne specifične cilje kot so: priprava nacionalno prilagojenih PPI2Innovate pripomočkov za pametno zdravje, energijo in inovacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki so brezplačno na voljo v šestih jezikih (tudi v slovenščini) na spletni strani https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html; vzpostavitev in delovanje trajnostne mreže kompetenčnih centrov PPI v Srednji Evropi (v procesu zaključevanja) ter izvedba štirih JNI pilotov za potrditev oblikovanih pripomočkov PPI2Innovate (v procesu zaključevanja).