Tudi SOS podpira javno naročanje inovativnih rešitev

Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT) in Ministrstvo za javno upravo (MJU) sodelujeta na transnacionalnem evropskem projektu PPI2Innovate (program Interreg SREDNJA EVROPA).

Zavod TM ICT je v sodelovanju z MJU  in Skupnostjo občin Slovenije (SOS), v sredo, 29. 5. 2019, v Hiši EU v Ljubljani v okviru projekta PPI2Innovate izvedel PPI2Innovate dogodek — delavnico ter okroglo mizo za naročnike s področja javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI oz. angl. Public Procurement of Innovative solutions – PPI). Dogodku je ob zaključevanju projekta PPI2Innovate sledila zaključna novinarska konferenca, na kateri so sodelovali Matjaž Logar, direktor Zavoda TM ICT ter Sabina Kuzman, podsekretarka v Sektorju za izvajanje javnih naročil Direktorata za javno naročanje na MJU.

Transnacionalni projekt PPI2Innovate – Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi traja od 1.6.2016 do 31.8.2019 ter je podprt v okviru programa Interreg Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Na projektu sodeluje deset projektnih partnerjev ter osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Madžarska, Češka, Poljska, Hrvaška, Italija in Slovenija).

Namen novinarske konference je predstavitev vsebine današnjega PPI2Innovate dogodka ter ključnih dosežkov projekta PPI2Innovate.

Povpraševanje javnega sektorja po inovativnih rešitvah, ki še niso na voljo ali niso v velikem obsegu na trgu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti. Na evropski ravni je javno naročanje inovativnih rešitev dobro podprto (npr. Obzorje 2020 oz. angl. Horizon 2020), saj so že nekaj let na voljo različni pripomočki za usmerjanje in usposabljanje za podporo JNI. V večini srednjeevropskih držav in regijah so JNI v preteklosti uporabljali le v manjši meri. PPI2Innovate projekt je bil podprt s strani EU ravno z namenom, da zapolni vrzeli, ki so bile na področju JNI v preteklosti prisotne v državah Srednje Evrope in so bile povezane predvsem z neobstojem nacionalno prilagojenih pripomočkov JNI ter centrov za podporo JNI.

Projekt PPI2Innovate se neposredno osredotoča na javne naročnike z vseh administrativnih ravni (lokalna, regionalna, nacionalna) ter na ponudnike javnih storitev  v Srednji Evropi (npr. zdravstvo, energetika, mobilnost in drugo).

Projektni partnerji so v času trajanja projekta dosegli  ključne specifične cilje kot so: priprava nacionalno prilagojenih PPI2Innovate pripomočkov za pametno zdravje, energijo in inovacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki so brezplačno na voljo v šestih jezikih (tudi v slovenščini) na spletni strani https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html; vzpostavitev in  delovanje trajnostne mreže kompetenčnih centrov PPI v Srednji Evropi (v procesu zaključevanja) ter izvedba štirih JNI  pilotov za potrditev oblikovanih pripomočkov PPI2Innovate (v procesu zaključevanja).

Mesto Lublin s Poljske je zaključilo JNI pilot na področju razsvetljave v parku Janeza Pavla II v Lublinu. Okrožje Somogy z Madžarske je v procesu zaključevanja JNI pilota na področju inteligentnih medicinskih pripomočkov in razvoja računalniške opreme za spremljanje in zdravljenje pacientov s kardiovaskularnimi boleznimi za potrebe Kaposi Mór izobraževalne bolnišnice okrožja Somogy. Regija Piemonte iz Italije je v procesu izvedbe JNI na področju inovativne energetske rešitve za stavbe in rastlinjake z vgradnjo trajnostne kogeneracije za potrebe REA eksperimentalnega botaničnega vrta. MJU je v procesu izvajanja JNI pilota na področju IKT, ki bo omogočala semantično analizo.

Na PPI2Innovate dogodku — delavnici ter okrogli mizi za naročnike so bili  v okviru delavnice za naročnike predstavljeni primeri izvedenih JNI v Sloveniji, na okrogli mizi pa je tekla beseda na temo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev Kompetenčnega centra JNI (KOC JNI) v Sloveniji, ki bo povezan v Mrežo KOC JNI Srednje Evrope s sedežem na Madžarskem.

Udeležence dogodka je najprej nagovoril direktor Zavoda TM ICT Matjaž Logar, nato je sledil še nagovor Alje Babič, predstavnice SOS, ki je predstavila tudi projekt SOCIAL(i) MAKERS (program Interreg Srednja Evropa). Predstavitvi rezultatov projekta PPI2Innovate je sledila delavnica za naročnike s predstavitvami   JNI v Sloveniji. S področja energije so bili predstavljeni sledeči primeri JNI: pilotna investicija Solarno “E-Drevo”, izvedena v okviru projekta RURES (Interreg Srednja Evropa) s strani LEA Pomurje; JNI s področja inovativne dinamične razsvetljave v gorenjski regiji, izveden v okviru projekta Dynamic Light (program Interreg Srednja Evropa); primeri JNI izvedeni v okviru projekta CaSCo (program Interreg Alpski prostor), ki so se osredotočali na uporabo lokalnega lesa in zmanjševanje CO2. S strani Ministrstva za zdravje so bili predstavljeni izvedeni primeri JNI s področja zdravja. MJU pa je predstavil primer JNI s področja IKT, ki ga izvaja v okviru projekta PPI2Innovate. Predstavitvam je sledila interaktivna diskusija in izmenjava medsebojnih izkušenj in dobrih praks pri izvedbi JNI. V okviru okrogle mize je bil predstavljen tudi akcijski načrt KOC JNI v Sloveniji, sodelujoči pa so bili povabljeni k sodelovanju pri njegovem oblikovanju.

Izjava: Matjaž Logar, direktor zavoda TM ICT: ‘V današnjem času je pomemben del novih IKT rešitev namenjen uporabi v javnem sektorju, zato je pri razvoju teh rešitev pomembno tesno sodelovanje med javnimi naročniki in podjetji kot ponudniki novih IKT rešitev. Javno naročanje inovativnih rešitev spodbuja tak način sodelovanja, saj omogoča fazno razvijanje novih IKT rešitev ob upoštevanju nacionalnega zakonodajnega okvira javnega naročanja, ki je prilagojen tovrstnemu načinu sodelovanja. To je še posebej pomembno za Slovenijo, kjer se čedalje več slovenskih mest in skupnosti usmerja v uvajanje storitev za t.i. »pametna mesta in skupnosti«.

S projektom PPI2Innovate smo projektni partnerji iz nekaterih držav Srednje Evrope osredotočeni na spodbujanje še več uspešnih primerov izvedbe JNI na področju  IKT, energije in zdravja, zato upamo, da bodo naročniki v Sloveniji pripomočke PPI2Innovate prepoznali kot koristne predvsem pri načrtovanju JNI in jih bodo uporabljali v čim večji meri. Upamo tudi, da bodo naročniki v čim večji meri imeli interes sodelovati v KOC JNI ter s tem posledično v Mreži KOC JNI Srednje Evrope, ki bo delovala še najmanj tri leta po zaključku projekta PPI2Innovate. Nadejamo pa se, da bo interes naročnikov po skupnem medsebojnem sodelovanju in izmenjavi medsebojnih izkušenj pri izvedbi JNI trajal še dlje časa.’

Izjava: Sabina Kuzman, podsekretarka v Oddelku za izvajanje javnih naročil s področja informatike, Sektorju za izvajanje javnih naročil Direktorata za javno naročanje na MJU

Na Ministrstvu za javno upravo smo zadovoljni, da smo lahko v tem projektu sodelovali z različnimi partnerji, od univerz do državnih organov iz različnih držav. Med drugim smo se namreč intenzivneje začeli ukvarjati s sekundarnimi politikami javnega naročanja, med katere v prvi vrsti spada prav javno naročanje inovativnih rešitev. Ker inovativnost spodbuja investicije, vpliva na gospodarsko rast in nova delovna mesta ter je pomemben element gospodarskega razvoja države, je nujno, da ta element tudi v javnem naročanju prepoznamo kot pomembnega. Zato smo s tem projektom želeli pridobiti nova znanja in se obenem začeti sistematično ukvarjati z inovativnostjo v javnem naročanju. Ker tudi gospodarstvo prehaja k sodobnim oblikam naročanja in inovativnosti je nujno, da temu sledimo tudi v javnem sektorju.