Izlet k rešitvi družbenih izzivov

V ponedeljek, 17.6.2019 je v Orehovem gaju v Ljubljani potekal interaktivni dogodek “World cafe – IZLET K REŠITVI”, ki je bil organiziran v sklopu projekta Interreg central Europe. Dogodek je bil zastavljen kot krajše popotovanje družbenega inoviranja. Del udeležencev se je pripeljal na dogodek z avtobusoma iz smeri Maribora in Jesenic, drugi del pa se je udeležil delavnice na sami lokaciji.

Vožnjo so udeleženci izkoristili za razpravo o najbolj perečih družbenih problemih / izzivih. Preostali udeleženci, ki niso potovali z avtobusom, so prišli na sam kraj dogodka in tam razpravljali o temah družbenih izzivov. Ko sta mobilni delovni skupini prispeli na dogodek, so skupine predstavile prepoznane izzive na avtobusu / lokaciji, ocenile predloge in udeleženci so glasovali za tiste družbene izzive, ki so jih prepoznali kot tiste, ki potrebujejo največ pozornosti. Udeleženci so med izzivi današnjega časa najbolj izpostavili staranje prebivalstva in s tem povezane izzive. Kot izredno pereče so izpostavili tudi revščino, brezposelnost, brezdomstvo, onesnaževanje okolja, netrajnostno rabo energije, motnje hranjenja, podnebne spremembe, migracije,…

Kot primer dobre prakse je bil predstavljen tudi projekt Razkrite roke. Projekt Razkrite roke je bil namenjen skupini žensk, živečih na Jesenicah – priseljenkam iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Kosova, ki so jih v Slovenijo pripeljale različne življenjske zgodbe, naključja ter razmere v domovini. Oblikovalska skupina je skupaj z udeleženkami projekta soustvarila kolekcijo sodobno oblikovanih ročno izdelanih tekstilnih izdelkov, kjer pa so tudi same sodelujejo pri prodaji.