Kako vzgajati naslednje generacije družbenih inovatorjev

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ekonomskim institutom Maribor (EIM) in Fundacijo Prizma v sklopu projekta Social(i)Makers izvedla hekaton dogodek z naslovom »Be Social, Be Maker«: Vzgajanje naslednjih generacij družbenih inovatorjev.

V sredo, 18.9.2019 so se v prostorih Kreativnega centra Poligon v Ljubljani udeleženci seznanili s temami krepitve kompetenc mladih, družbenega inoviranja in socialnega podjetništva, ki so jih predstavili Viljenka Godina, EIM; Mateja Karničnik, PRIZMA; Ruediger Wetzl-Piewald, Social Business Club Styria in Simona Roškar, komunikatorka, ekonomistka in predavateljica na Visoki šoli za multimedije.

Uvodoma sta bili predstavljeni Akademija družbenih inovacij tj. mednarodni program usposabljanja družbenih inovatorjev (več na: https://social-innovation-academy.teachable.com/) in Platforma „Skyrocket“, ki je nastala v sklopu projekta Social(i) makers kot novo digitalno okolje za družbene inovatorje. Posebna pozornost pa je bila namenjena natečaju »Be social, be maker«, kjer se prijavitelji lahko potegujejo za nagrado v vrednost 5.000,00 EUR za razvoj in izvedbo predlagane rešitve. Več o mednarodnem izzivu najdete na: https://skyrocketplatform.eu/submissions/view-challenge/1.

Poudarjeno je bilo, da imata formalno in neformalno izobraževanje pomembno vlogo pri razvoju občutljivosti za prepoznavanje socialnih težav, predvsem pa ustvarjalnih in inovacijskih sposobnosti vsakega posameznika. Pri petih letih je kreativnih 90 odstotkov otrok, pri 20-ih pa le še pet odstotkov. Razlog niso fiziološke spremembe, ampak dejstvo, da povprečni šolski sistem in družba ne spodbujata inovativnega razmišljanja. Ustvarjalnost, inovativnost, kreativnost… morajo postati družbeno sprejete vrednote in ustvarjalci so priznani nosilci družbenega razvoja, kar zahteva spremembe v izobraževanju in družbeni kulturi.

V sklopu družbenega izziva kako zagotoviti kakovostno izobraževanje za podporo razvoju naslednje generacije družbenih inovatorjev, se je iskalo inovativne rešitve in zbiralo ideje za rešitev vprašanja »Kako opolnomočiti mlade med 15 in 23 leti, da postanejo socialni inovatorji?«. Skozi delo v skupinah so udeleženci razvijali ideje kako sistematično pristopiti k tej težavi in ​​iz vseh izbrali najboljšo. Sledila je priprava kratkih predstavitev oziroma »pitchev«, kjer sta skupini predstavili svoji najboljši ideji. Kljub temu, da sta bili obe ideji izvrstni, je po točkovanju komisije za las zmagala ideja z naslovom »Bodi aktiven, bodi kul«. Ideja zajema vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, ki bi vključevale aktivne mlade v aktivacijski program, kjer bi odkrivali izzive v družbi oziroma v njihovem lokalnem okolju. V sodelovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi v lokalnem okolju bi našli rešitev za njihov prepoznani izziv. Vsaka šola bi izbrala rešitev, ki bi jo uporabila v praksi in po letu dni bi si šole konkurirale s svojimi uspešno izvedenim idejam ter med njimi izbrale najboljšo.

Idejo so deležniki prepoznali tudi kot možni predlog za prijavo na natečaj “Be social, be maker”.