• petek, 15.11.2019.
  • CirCe

Predsednik Jevšek in minister Zajc podpisala dogovor za manj plastike na dogodkih občin

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek in Minister Simon Zajc v imenu Vlade RS sta podpisala sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor).

Dr. Jevšek je ob podpisu povedal, da se “zavedamo  problematike vztrajnega porasta nastajanja plastičnih odpadkov in odlaganja plastičnih odpadkov v okolje in negativnega vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo in želimo prispevati k rešitvam”.

Število javnih prireditev v Sloveniji narašča, če jih je bilo v letu 2018 nekaj več 15.000, jih je bilo do novembra 2019 že 16.900. Številne od teh organizirajo ali financirajo občine in njihovi zavodi. Prakse organizacij dogodkov so od občine do občine različne od zero-waste prireditev do prireditev, ki ne udejanjajo nikakršnih načel krožnega gospodarstva. Občine imajo vsakodnevno tudi različne sestanke, interne in z vabljenimi gosti iz drugih organizacij. Z doslednim ravnanjem tudi pri tako majhnem ukrepu, kot je pogostitev z vodo iz pipe postreženo iz vrča in kozarci, ki niso iz plastike, se kaže skrb za okolje in podnebna ozaveščenost.

S tem želimo skupaj z občinami prispevati in spodbuditi tudi potrošnike k manjši uporabi plastike in s tem k varovanju okolja in prehodu v krožno gospodarstvo ter s svojimi ravnanji prispevati k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na okolje.

Skupnost občin Slovenije se v okviru Interreg Europe projekta CircE osredotoča na potenciale krožnega gospodarstva v sektorju turizem. Med prioritetami je v okviru projekta eden od prepoznanih potencialov na področje odpadkov in drugi, horizontalni, vloga občin. S podpisom sporazuma je izražena jasna namera za nadaljnje aktivnosti v tej smeri.

S tem ukrepom želimo spodbuditi tudi gospodarski sektor k eko inovacijam, napredku v smeri trajnostnega razvoja, z zmanjševanjem vplivov na okolje in k učinkovitejši in odgovornejši rabi virov ter s tem pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Z omejevanjem uporabe plastike za enkratno uporabo se odpira priložnost za razvoj novih materialov na osnovi obnovljivih in naravnih virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, oblikovanja procesov in izdelkov za ponovno uporabo in recikliranje, ravnanja z odpadki.

Ob podpisu sporazuma je minister Simon Zajc izpostavil, »da se boj proti odpadkom začne pri nas samih in da je zmanjševanje uporabe plastike za enkratno uporabo  korak v pravo smer za manj odpadkov.«

S podpisom tega sporazuma se želi spodbuditi občine k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih.

Besedilo: Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Priloga: PRISTOPNA IZJAVA

PODPISAN DOGOVOR