ESPON - interes opazovalcev

Na Kick-off sestanku ESPON projekta “Carrying capacitx methodology for tourism”, ki je potekal 11.11.2019 v prostorih MGRT v Ljubljani, so se deležniki, predstavniki ESPON sekretariata in konzorcij zunanjih strokovnjakov dogovorili za odprto delovanje in vključevanje zainteresiranih občin ter drugih institucij v obliki opazovalcev. To pomeni, da bodo opazovalci vabljeni k sodelovanju, k oddaji predlogov in pripomb. Edina omejitev, ki jih razlikuje od “uradnih” deležnikov, ki so projekt pripravili, je odločanje o morebitnih predlogih, ki niso v skladu s pričakovanji deležnikov.

Doslej so interes izrazili:

 • Slovenska turistična organizacija
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Zavod za turizem Ptuj
 • Turistična zveza Nova Gorica,
 • občina Ajdovščina
 • Zavod za turizem Kranj
 • Turizem Dolina Soče
 • Turizem Bohinj
 • Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
 • RC Novo mesto
 • Zavod za turizem Maribor – Pohorje
 • Zavod za turizem Idrija
 • Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
 • Turistično združenje Izola
 • Turizem Bled
 • RIC Bela krajina
 • RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE, d.o.o.
 • Turistična organizacija Koper