ESPON - UVODNO POROČILO

Konzorcij zunanjih strokovnjakov je pripravil uvodno poročilo. Poročilo je pripravljeno v petih poglavjih:

1 Ozadje in struktura poročila

2 Metodološki okvir nosilne zmogljivosti

3 Cilji in potrebe deležnikov

4 Pristop k študijam primerov

5 Delovni načrt

Poročilo je načrt zunanjih izvajalcev, kako bodo pripravili študijo in izvedli aktivnosti. Na samo vsebino poročila, načrta, lahko vplivaje deležniki, ki so prejeli vabilo, da gradivo proučijo in sporočijo svoje predloge in pripombe, do 6. januarja 2019.

Vsi predlogi in pripombe bodo naslovljeni na konzorcij, ki bodo do 16. januarja 2019 do tega opredelili. V Brežicah bo namreč potekalo prvo delovno srečanje, na katerega bodo vabljeni deležniki in opazovalci

Uvodno poročilo (verzija 11.12.2019) so prejeli vsi deležniki. Zainteresirane za gradivo vabimo, da to sporočite na sasa.kek@skupnostobcin.si.