3. Sestanek deležnikov ESPON projekta CC Tourism

Na spletnem orodju zoom je potekal drugi sestanek deležnikov in strokovnjakov projekta v okviru ESPON, v katerem sodelujejo 3 države, Slovenija, Hrvaška in Italija. V projektu se razvija metodologija za opredelitev nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij. Sestanek, ki je potekal 15.7.2020 je bil prvi po epidemiji, ki je izredno zaznamovala prav turistično dejavnost. Skupnost občin Slovenije je že pred epidemijo opozarjala, da je metodologijo potrebno pripraviti tako, da lahko občine na podlagi rezultatov lažje sprejemajo odločitve glede prihodnjega razvoja turizma in da pri nosilni zmogljivosti ne govorimo le o prevelikem številu turistov, temveč tudi o priložnostih, ki zaradi premalo turistov niso izkoriščene. Občine, ki so vključene v projekt bodo ob metodologiji dobile tudi priporočila za nadaljnji razvoj.

Na sestanku je vodja ekspertne skupine predstavil napredek projekta in opozoril, da prihajajoči korak 5 zahteva sodelovanje projektnih deležnikov. Poudarjeno je bilo, da je cilj projekta razvoj metodologije in da nosilna zmogljivost in ustrezna priporočila razumejo kot pomoč zainteresiranim stranem pri raziskovanju, na katerih področjih se lahko izvajajo za trajnostno upravljanje nosilne zmogljivosti.

Sestanek se je nadaljeval z razlago korakov 3 in 4. Osnova za to je podatkovna baza s 23 kazalniki (s časovnimi vrstami) za občine s študijami primerov in za vse druge slovenske občine (skupaj 212 občin) za primerjalno analizo. Gre za dosežek, ki je bil razvit po dolgih in zamudnih prizadevanjih za zbiranje podatkov. Predstavljena je bila tudi odprtokodna nadzorna plošča in vizualizacije, ki se lahko uporabijo, kar je sicer z dokaj preprostim designom vendarle dodana vrednost za občine.

Naslednji sestanek bo predvidoma meseca septembra.