Začetek projekta medsebojnega prenosa znanja med provinco Al Anbar v Iraku in Slovenijo

Projekt Peer-To Peer (medsebojno učenje) med provinco Al Anbar v Iraku in občinami iz Slovenije se je uradno začel s spletnim srečanjem 31. marca 2021. Sestanek je bil namenjen predstavitvi glavnih ciljev projekta ter predstavitvi udeležencev, deležnikov in partnerjev projekta. Z namenom, da bi dobili pregled stanja na obeh straneh, so bili predstavljeni Republika Slovenija, slovensko kmetijstvo s poudarkom na lokalnem okolju in izzivi v kmetijstvu province Al Anbar.

Srečanja so se udeležili visoki predstavniki province Anbar, ki so se izmenjali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, gospodom Alešem Irgoličem, županom Kočevja in podpredsednikom SOS dr. Vladimirjem Prebiličem, županom občine Ajdovščina Tadejem Beočaninom in člani projektnega konzorcija, ki ga vodi SOS.

Enoletni projekt se bo osredotočil na izmenjavo izkušenj slovenskih občin in njihovih dejavnosti za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 ter na podporo razvoju kmetijstva z izmenjavo dobrih praks in aktivno udeležbo. V času trajanja projekta bodo izmenjane izkušnje iz Slovenije, kot sta vzpostavitev virtualnega trga za kmetijske proizvode ter ustanavljanje in spodbujanje zadrug za male kmete. Projekt se bo osredotočil tudi na metodologijo finančnega participativnega pristopa, s katero bodo predstavljene prednosti vključevanja širše javnosti v dejavnosti regije.

Projekt peer-to-peer z guvernoratom Al Anbarjem se bo izvajal v okviru programa “Podpiranje okrevanja in stabilnosti v Iraku z lokalnim razvojem”, financira pa ga Evropska unija (EU), izvaja pa Razvojni program Združenih narodov (UNDP) Iraku. Skupnost občin Slovenije vodi slovenski projektni konzorcij.