Zaključni dogodek projekta "Spodbujanje razvoja kmetijstva z izmenjavo dobrih praks in aktivnim sodelovanjem"

Projekt Spodbujanje razvoja kmetijstva z izmenjavo dobrih praks in aktivno udeležbo financira Evropska unija (EU), v Iraku pa ga izvaja Program Združenih narodov za razvoj (UNDP).  Projektni partnerji so se 9. novembra 2022 sestali na spletnem zaključnem dogodku, da bi strnili dosežke plodnega sodelovanja med guverneratom Anbar, UNDP, slovenskimi občinami in partnerstvi. Zaključne govore so imeli Jasim Mohammed Abdullah Al-Halboosi, namestnik guvernerja in vodja projektne skupine, regionalni direktor UNDP v Ramadiju Maan Mohammed Hamzah Hamzah in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije.

Glavne poudarke projekta je povzela Jasmina Vidmar: “Vzpostavljeni center za razvoj kmetijstva (ADC) kot osrednji rezultat projekta predstavlja pomembno stičišče kmetov v provinci Anbar. Prenos znanja kmetijskih praks in izkušenj s področja mreženja je zato eden ključnih prispevkov ADC, ki omogoča vzpostavitev dolgoročnih odnosov z različnimi deležniki od lokalne do mednarodne ravni. Prepričani smo, da bo petčlanska ekipa, zaposlena v okviru guvernerata Anbar, še naprej sodelovala s kmeti na strokoven in kooperativen način. Prepogosto se zavedamo, da kmetje potrebujejo aktivno podporo lokalnih skupnosti in nosilcev odločanja. Ne smemo pozabiti, da sta povezovanje in sodelovanje dvosmerni proces dajanja in prejemanja, katerega del smo vsi.«

Jasim Mohammed Abdullah Al-Halboosi, namestnik guvernerja in vodja projektne skupine, je v zaključnem nagovoru dejal, da ima partnerstvo, vzpostavljeno v tem projektu, številne koristi za provinco Anbar. Izpostavil je izzive, s katerimi se v največji meri sooča tamkajšnji kmetijski sektor: “Soočamo se z ekstremnimi temperaturami in imamo velike potrebe po vzpostavitvi namakalnih sistemov. Prav tako se soočamo z izzivom, kako se zaščititi pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. Naši kmetje še vedno uporabljajo stare tehnologije, ki jih želimo posodobiti, potrebujemo pa tudi novo tržno strategijo.” Na koncu je dejal, da jih je partnerstvo v tem projektu okrepilo in da je bilo koristno za celotno provinco Anbar.”

Kmetijske površine v tej provinci predstavljajo tretjino vseh kmetijskih zemljišč v celotnem Iraku in provinca ima visok odstotek prebivalstva, ki se preživlja s kmetijstvom, je dejal Sinnan Mohammed Ali Ali, direktor kmetijskega oddelka Al Jazeera in član projektne skupine, ter poudaril pozitivne izkušnje, ki so jih pridobili s projektnim partnerstvom.

Današnji dogodek je predstavljal 25. uradno srečanje v okviru projekta, partnerji pa so se srečali na okoli 50 neformalnih srečanjih. Med izvajanjem projekta so bili projektni partnerji v nenehnih stikih. Najpogosteje preko spletnih orodij, elektronske pošte in telefonskih pogovorov. Izvedena sta bila tudi dva študijska obiska, in sicer junija 2022 v Iraku in novembra 2022 v Sloveniji. Med obiskom v Sloveniji so obiskali Kmetijski inštitut Slovenije in imeli priložnost spoznati dobre prakse, uvedene v slovenskem kmetijstvu, ki bi jih lahko v prihodnje navdihnile pri razvoju kmetijstva v Anbarju. “Želimo si, da ADC postane učni center, ki bo v pomoč kmetom. Pred nami je še veliko izzivov, vendar si bomo prizadevali za njihovo uresničitev, saj smo prepričani, da modernizacija kmetijstva in izboljšanje položaja kmetov lahko prineseta stabilnost. Kmetijstvo je namreč najpomembnejši sektor preživljanja prebivalcev Anbarja,” je dejal Dr. Abbood Mohammed Hazeem Hazeem, kmetijski strokovnjak in namestnik vodje projektne skupine.

Matjaž Harmel, direktor svetovalnega podjetja ZaVita, je rezultate projekta razdelil v tri skupine: ustanovitev in vzpostavitev ADC, priprava trajnostnega načrta in vzpostavitev sodelovanja: “Na začetku projekta smo komunicirali zelo previdno in se izogibali neznanim in neprijetnim vprašanjem, ki bi nas utegnila ovirati pri poteku in izvajanju projekta. Ko smo prebili led, in ko smo se osebno spoznali, smo vzpostavili odnos, ki omogoča učinkovito delo in zato daje dobre rezultate.” Dodal je: “Priprava in izvajanje projekta sta bila za našo ekipo zelo velik izziv. Zavedali smo se, da vstopamo v odnos z drugačno kulturo in načinom dela. Vendar je prav to namen medsebojnega sodelovanja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks. COVID je dodatno poskrbel, da izvajanje projekta ni bilo preveč enostavno. Toda zdaj smo na koncu in lahko se pohvalimo, da smo dosegli zastavljene cilje.”

Srečanje je zaključil Matevž Premelč, projektni vodja pri svetovalnem podjetju ZaVita: “Vsak konec ima nov začetek. Upamo, da bo trajnostni akcijski načrt olajšal ne le delo ADC in njegovih zaposlenih, temveč tudi ustvaril prihodnje ideje in oblažil njihovo uresničitev. Načrt lepo odraža dejavnosti, ki so bile opravljene v letu in pol, in sta ga vzajemno pripravili obe strani, za kar se zahvaljujem dr. Abboodu in njegovi ekipi za prispevke v tem skupnem dokumentu.”

Udeleženci so se drug drugemu zahvalili za pomoč in sodelovanje. Čestitke so prišle tudi s strani regionalnega koordinatorja Mohameda Nasserja in zaposlenih v ADC, ki so se prav tako udeležili dogodka. Slovenski partnerji so iraškim kolegom izrazili podporo in jim zagotovili, da so jim s svojim znanjem in izkušnjami z veseljem na voljo tudi v prihodnje.

FOTO