Začeli s projektom sodelovanja med slovenskimi občinami in provinco Al Basra v Iraku

Z otvoritvenim sestankom smo 8.4.2021 tudi uradno začeli s projektom sodelovanja med provinco Al Basra v Iraku in slovenskim konzorcijem, ki ga vodi Skupnost občin Slovenije. Projekt se izvaja v okviru programa Podpora okrevanju in stabilnosti Iraka z lokalnim razvojem, ki ga financira EU, izvaja pa ga UNDP v Iraku. Dejavnosti tega projekta bodo osredotočene na ustvarjanje priložnosti za zaposlitev, zlasti za mlade, pa tudi na izboljšanje procesov decentralizacije in krepitev zmogljivosti s pristopom učenja na praktičnih primerih, kar bo okrepilo storitve uprave Al Basre na terenu na področju zaposlovanja in mladinske politike.

Sodelovanje med iraškimi in slovenskimi predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti bo temeljilo na izmenjavi dobrih praks med slovenskimi občinami in provinco Al Basra. Na podlagi analize deležnikov  bodo ugotovljene in odpravljene vrzeli, na terenu pa bomo uporabili prilagojene rešitve kot odgovor na lokalne specifične potrebe, kot so krepitev poklicnih veščin, uporaba zaposlitvenih platform ter povečanje motivacije in aktivnega sodelovanja mladih v skupnosti.

Na uvodnem srečanju se sodelujoče nagovorila podpredsednica SOS in županja občine Trbovlje Jasna Gabrič, mag. Gregor Greif, vodja sektorja za zaposlovanje na MDDSZ je predstavil usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja, s poudarkom na zaposlovanju mladih, župan občine Škofja Loka Tine Radinja pa je udeležencem predstavil Republiko Slovenijo, strateške usmeritve države na področju mladinske politike, zaposlovanja mladih in predstavil prizadevanja in dobre prakse občine Škofja Loka, kot nosilke certifikata Mladim prijazna občina na tem področju.