Prostovoljstvo, mreženje in sodelovanje za premagovanje krize COVID-19 na lokalnem nivoju

Da bi lahko državljanom ponudili najboljše možne storitve, je v okviru medsebojnega sodelovanja med provinco Al Basra in občinami iz Slovenije potekal spletni dogodek na temo zmanjševanja učinkov krize Covid-19 na vitalne dele življenja prebivalstva. Na dogodku so s strani slovenskih občin s svojimi prispevki sodelovali mag. Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, Marko Funkl, župan občine Hrastnik in Uroš Brežan, župan občine Tolmin. 

Da bi lahko državljanom ponudili najboljše možne storitve, je v okviru medsebojnega sodelovanja med provinco Al Basra in občinami iz Slovenije potekal spletni dogodek na temo zmanjševanja učinkov krize Covid-19 na vitalne dele življenja prebivalstva. Na dogodku so predstavnike province Basra in slovenske županje in župani razpravljali o ukrepih za ublažitev vpliva Covid-19 na lokalno upravo, lokalna podjetja in najbolj ranljive skupine državljanov, da bi našli primere, ki jih je mogoče prilagoditi in uporabiti v praksi v Al Basri.

Na dogodku so s strani slovenskih občin s svojimi prispevki sodelovali mag. Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, Marko Funkl, župan občine Hrastnik in Uroš Brežan, župan občine Tolmin.

Regionalne in lokalne skupnosti se soočajo s pandemijo COVID-19, ki je ogrozila človeška življenja, gospodarstvo ter socialno in politično stabilnost številnih držav. V mnogih državah, vključno s Slovenijo, ki je z Al Basro partnerica v projektu Peer-to-peer, je pomoč med največjo pandemijsko krizo temeljila ne le na tesnem sodelovanju med občinskimi oblastmi in javnimi in zasebnimi institucijami, temveč tudi na aktivnih posameznikih, prostovoljcih, ki so bili pripravljeni nesebično pomagati drugim.

O zgledih solidarnosti, prostovoljstva in sodelovanja kot ključa do socialne kohezije ter vlogi občin in regij kot promotorja, pospeševalca in organizatorja dejavnosti za krepitev odpornosti v času Covid-19, je bila opravljena temeljita razprava na današnjem spletnem dogodku, v izobraževalne namene pa smo v projektnem partnerstvu pripravili tudi izobraževalni video, ki ga lahko pogledate na spletni strani projekta z regijo Basra.

 Video je nastal v okviru projekta Peer-to-Peer s provinco Al Basra, ki se izvaja s pomočjo programa »Podpiranje okrevanja in stabilnosti v Iraku z lokalnim razvojem«, financira ga Evropska unija (EU), izvaja pa ga Razvojni program Združenih narodov (UNDP) v Iraku.