Začetek izvajanja projekta INFO-GEOTHERMAL

geotermalna vrtina, gora, jezero

9. september 2022 – Septembra je z izvajanjem pričel vnaprej opredeljen projekt Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij (akronim: INFO-GEOTHERMAL). Podprt je s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Vnaprej opredeljeni projekt v vrednosti 1.073.529,41 EUR bo nosilec projekta Geološki zavod Slovenije skupaj s še štirimi projektnimi partnerji izvajal 20 mesecev, do 30. 4. 2024.

Vnaprej opredeljeni projekt je predlagalo Ministrstvo za infrastrukturo. Sredi avgusta so ga predhodno odobrile države donatorice ter ga vključile v Aneks II Sporazuma o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Vnaprej opredeljeni projekt je konec avgusta pozitivno ovrednotil Nosilca programa, z izvajanjem pa je pričel 1. 9. 2022. V vnaprej opredeljenem projektu sodelujejo štiri institucije iz Slovenije (že omenjeni nosilec projekta Geološki zavod Slovenije ter projektni partnerji Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije) in ena institucija z Islandije (Iceland School of Energy, Reykjavik University v vlogi projektnega partnerja iz države donatorice).

Vnaprej opredeljeni projekt je namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji. S prenosom znanja z Islandije, vodilne geotermalne države na svetu, bo projekt s skupnimi aktivnostmi bistveno izboljšal formalne podporne sheme za investicije.