Povabilo na študijski obisk Islandije 25-28.oktober

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem projekta INFO-GEOTHERMAL, v okviru katerega želimo izboljšati uporabo geotermalne energije predvsem v t.i. Panonskem bazenu v Sloveniji. INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji.

Projekt premešča vrzeli v tehnološkem in organizacijskem znanju v sektorju rabe geotermalne energije. S prenosom znanja iz vodilne geotermalne države na svetu – Islandije – bomo s skupnimi aktivnostmi izboljšali formalne podporne sheme za investicije in jih učinkovito promovirali prek spletnih strani ministrstev in novega nacionalnega geotermalnega omrežja.

 

Eden izmed ciljev projekta INFO-GEOTHERMAL je tudi usposabljanje slovenskih občin in predstavnikov Lokalnih energetskih agencij, da bodo lahko pripomogli k hitrejšem napredku rabe termalne vode in kaskadnih sistemov. Zato v soorganizaciji ISE pripravljamo dogodek, ki se bo odvil na Islandiji, v Reykyaviku in okolici.

V času od od torka 25. do petka 28. oktobra 2022 bo potekala delavnica in ogled prenosljivih študij primerov o reinjekciji, tehnologiji kaskadne uporabe in binarnih geotermalnih elektrarn na Islandiji.

Vljudno vas prosimo, da do PONEDELJKA  10. oktobra 2022 izkažete interes za sodelovanje na študijskem obisku v obliki izpolnjene priloge. Prilogo prosim podpisano pošljete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Dodatne informacije lahko dobite na miha.mohor@skupnostobcin.si ali 040513133.

 

KRITERIJI ZA IZBIRO

Prednost pri udeležbi bodo imeli:

– predstavniki občin iz regij, kjer se nahaja geotermalni potencial

– predstavniki vseh velikosti občin (zagotovi se udeležba mestnih, občin s sedežem UE, ostalih    občin)

– župani, podžupani in direktorji občinskih uprav

– posredovane prijave po časovnem vrstnem redu

– institucionalna raznolikost prijaviteljev

 

KRITJE STROŠKOV

V primeru udeležbe je predvideno financiranje potnih stroškov (letalske karte) in nastanitve za aktivnosti na Islandiji za sedem predstavnikov občin oz. predstavnikov Lokalnih energetskih agencij.

Potovanje bo predvidoma potekalo od ponedeljka 24.10.2022 do sobote 29.10.2022.

Veseli bomo vašega izkazanega interesa za sodelovanje v projektnih aktivnostih.