SOS izbral kandidate za študijski obisk izkoriščanje geotermalne energije

Na podlagi posredovanega povpraševanja smo prejeli zanimanje s strani 8 udeležencev za udeležbo na študijskem obisku izkoriščanja geotermalne energije na Islandiji. Skupnost občin Slovenije izvaja študijski obisk v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL, v okviru katerega želimo izboljšati uporabo geotermalne energije predvsem v t.i. Panonskem bazenu v Sloveniji. INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji.

Projekt premešča vrzeli v tehnološkem in organizacijskem znanju v sektorju rabe geotermalne energije. S prenosom znanja iz vodilne geotermalne države na svetu – Islandije – bomo s skupnimi aktivnostmi izboljšali formalne podporne sheme za investicije in jih učinkovito promovirali prek spletnih strani ministrstev in novega nacionalnega geotermalnega omrežja.

Eden izmed ciljev projekta INFO-GEOTHERMAL je tudi usposabljanje slovenskih občin in predstavnikov Lokalnih energetskih agencij, da bodo lahko pripomogli k hitrejšem napredku rabe termalne vode in kaskadnih sistemov. Zato v soorganizaciji ISE pripravljamo dogodek, ki se bo odvil na Islandiji, v Reykyaviku in okolici.

V času od od torka 25. do petka 28. oktobra 2022 bo potekala delavnica in ogled prenosljivih študij primerov o reinjekciji, tehnologiji kaskadne uporabe in binarnih geotermalnih elektrarn na Islandiji, ki se je bodo udeležili:

  • Župan občine Podlehnik
  • Župan občine Beltinci
  • Podžupan občine Benedikt
  • Direktor občinske uprave
  • Strokovni sodelavec iz občine Dobrovnik
  • ter 2 predstavnika GOLE-je (Lokalne energetske agencije)