Študijski obisk na Islandiji v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL

V okviru projekta INFO-GEOTHERMAL: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potekal študijski obisk na Islandiji, ki je trajala od 25.10 do 28.10.2022. Skupnost občin Slovenije, ki je eden izmed partnerjev projekta je izvedla študijski obisk 8 kandidatov v okviru katerega si želimo izboljšati uporabo geotermalne energije, predvsem v  Panonskem bazenu v Sloveniji.

Študijskega obiska so se udeležili župan občine Podlehnik, župan občine Beltinci, podžupan občine Benedikt, direktor občinske uprave, strokovni sodelavec iz občine Dobrovnik in predstavnika Lokalne energetske agencije GOLE-je.

V torek 25.10 je potekala delavnica v prostorih Univerze Reykjavik. V prvem delu so se se predstavili vodilni partnerji (nosilec projekta Geološki zavod Slovenije, ter projektni partnerji Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor ter Skupnost občin Slovenije). Med drugim so svoje delo in delovanje v okviru geotermalne energije predstavili tudi predstavniki občin. V drugem delu je potekala predstavitev partnerja iz Islandije (“Iceland School of Energy, Reykjavik University”). Teoretično so predstavili na kakšen način pridobivajo geotermalno energijo in njeno uporabo.

Od srede 26.10 do petka 28.10.2022 pa je potekalo delo na terenu, ogled prenosljivih študij primerov o reinjekciji, tehnologiji kaskadne uporabe in binarnih geotermalnih elektrarn na Islandiji, saj je eden izmed ciljev projekta INFO-GEOTHERMAL usposabljanje slovenskih občin in predstavnikov Lokalnih energetskih agencij, da bodo lahko pripomogli k hitrejšem napredku rabe termalne vode in kaskadnih sistemov.