Občina Sveti Andraž: Čezmejni projekt Interreg Slovenija Madžarska - ESCAPE

Izvedba: 2016 – 2019

Financiranje: evropska sredstva, lastna sredstva

Poskrbeli smo za ambientalno ureditev točk strpnosti na »skrivnostni ravnici«, ki se nahaja v osrčju Občine (obnova spomenikov kulturne dediščine, s ciljem povečevanja privlačnosti občine ter privabljanja večjega števila obiskovalcev). Ustvarili smo novi turistični produkt »pobeg v šolo skozi čas« in smo s tem povečali turistični obisk in ponudbo aktivnosti za različne starostne skupine.

Foto: Občina Sveti Andraž