Občina Škofljica: Šola Lavrica

Leto izvedbe: 2018 – 2021

Financiranje: Občina Škofljica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Eko Sklad

Zaradi priseljevanja se je število prebivalcev v naselju Lavrica zelo povečalo, s tem pa tudi število šoloobveznih otrok. To dejstvo in dotrajanost stare podružnične šole, je bilo nujno potrebno na Lavrici zgraditi novo šolo. Z novo šolo so rešili prostorsko problematiko šole oziroma zagotovili optimalne prostorske in organizacijske pogoje za izvajanje osnovnošolskih programov v šolskem okolišu Lavrica. Poleg številnih razlogov za izvedbo investicije je ta pozitivno vplivala tudi na splošen dvig standarda družbenega okolja, pri čemer je ustrezno urejena vzgojno-izobraževalna infrastruktura pomemben kazalnik kakovosti bivanjskega okolja oziroma razvitosti določenega območja.

Foto: Občina Škofljica