Občina Vodice: Dograditev Vrtec Škratek Svit Vodice

Izvedba: 2018

Financiranje: Eko sklad

V letu 2018 je bila zaključena investicija Občine Vodice in Eko sklada v izgradnjo prizidka k centralnemu vrtcu. Prizidek je zasnovan po najnovejših nizko-energetskih standardih, kar je Občini Vodice omogočilo pridobitev skoraj 192.000 EUR nepovratnih sredstev s strani Eko sklada. Z investicijo smo tako zagotovili večletno prostorsko ustreznost vrtca in optimalne delovne pogoje v njem. Z dodatnima oddelkoma, večjo kuhinjo, telovadnico in prostori za zaposlene se je rešila prostorska stiska v vrtcu in zagotavlja kvalitetno otroško varstvo za naslednje desetletje. Nova in še kako potrebna pridobitev so tudi zunanji prostori za športne dejavnosti otrok ter prostori za individualno delo, kjer se bodo strokovnjaki lahko posvečali otrokom s posebnimi potrebami in izvajali dodatno strokovno pomoč. Z uspešno zaključenim projektom dozidave in rekonstrukcije obstoječega vodiškega vrtca smo pridobili ne le nov vzgojno-varstveni objekt, ki je bil dolgoletna želja, temveč smo z njim izboljšali tudi videz središča našega kraja. V letu 2019 je bil dodatno opremljen glasbeni kotiček in z umetno travo urejen del igrišča.

V letu 2020 je bila izvedena sanacija enote Skaručna, ob vrtcu na Skaručni in v Utiku so bila nameščena tudi nova otroška igrala.

Foto: Arhiv Občine Vodice