Projekt INFO-GEOTERMAL

INFO-GEOTHERMAL je prvi projekt, namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji. Projekt se je pričel izvajati 9. septembra. Podprt je s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Vnaprej opredeljeni projekt v vrednosti 1.073.529,41 EUR bo nosilec projekta Geološki zavod Slovenije skupaj s še štirimi projektnimi partnerji izvajal 20 mesecev, do 30. 4. 2024. V projektu sodelujejo štiri institucije iz Slovenije: Geološki zavod Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije ter ena institucija z Islandije: Iceland School of Energy, Reykjavik University v vlogi projektnega partnerja iz države donatorice.

Strokovna in laična javnost bo preko spletnih strani in izdelkov projekta prosto in kadarkoli dostopala do informaciji o vrsti in lokaciji podpovršinskih podatkov ter smernic za tehnični in ekonomski razvoj projektov. Upravni organi bodo pridobili znanje za oblikovanje in uporabo smernic pri postopkih odločanja, hkrati pa bo seznanitev z in njihovo upoštevanje s strani ponudnikov javnih storitev, projektantov in investitorjev omogočilo, da bodo vloge za dovoljenja točnejše, kar bo omogočilo hitrejši postopek odločanja. Investitorji in uporabniki termalne vode bodo lahko hitreje pripravili študije pred-izvedljivostjo ali izvedljivosti, razvijalci projektov bodo z uporabo podatkov za dve pilotni območji lahko pristopili k ekonomski analizi novih projektov neposredne rabe toplote ali za geotermalne elektrarne.

Občine bodo seznanjene kje in katere informacije, uporabne za razvoj globokih geotermalnih projektov, so na voljo in katere postopke je treba izvesti, da bodo lahko pritegnile in pomagale usmerjati investitorje. Raziskovalne in izobraževalne institucije bodo okrepile svoje kompetence z izvedbo in udeležbo zaposlenih in učencev na poletni šoli ter delavnicah.