Načrtovani stanovanjski projekti občin Popis stanja na terenu - prošnja Ministrstva za solidarno prihodnost

S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli obvestilo o aktivnem pristopu k snovanju stanovanjske politike in oblikovanju primernih virov za javno stanovanjsko gradnjo. Z namenom, da bi lahko stanovanjsko politiko bolje načrtovali, so pristopili k izvedbi popisa stanja na terenu s poudarkom na stanovanjskih projektih, ki jih različni javni akterji že izvajajo ali načrtujejo v naslednjih letih.

Ministrstvo bo nato aktivno pristopilo k oblikovanju primernih finančnih programov na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, ki bo postal osrednji financer javne stanovanjske gradnje na državni in lokalni ravni. Dopis prilagamo TUKAJ.

S tem namenom ministrstvo naproša za popis tudi s strani občin.

Podatke vpišete v TO TABELO, ki je oblikovana za namene sistematičnega in preglednega zbiranja podatkov.

Občine posredujete tabelo s popisani projekti do srede, 14. 6. 2023 na naslov gp.msp@gov.si. Zaradi lažjega vodenja evidence naprošajo, da se v zadevi sklicuje na 352-68/2023-2720 Javna stanovanjska gradnja – občine.

V kolikor še nimate dovolj podatkov, da izpolnite celotno tabelo, je ključno, da posredujete podatke o lokaciji projekta, številu stanovanj, ocenjeni vrednosti, potrebnih virih, predvidenem začetku in današnjem stanju.

Za dodatna vprašanja v zvezi s popisom se lahko občine obrnejo na gasper.skalar@gov.si.