Evidentiranje intervencijskih stroškov prizadetih občin za izvajanje ob avgustovskih poplavah 2023

Uprava RS za zaščito in reševanje je na občine, ki so bile prizadete v poplavah, naslovila dopis s preglednico za namene evidentiranja intervencijskih stroškov. V dopisu URSZR tudi ugotavlja, da se iz prvih ocen in odziva prizadetih občin ocenjuje, da so poleg velike gmotne škode na stvareh, prav tako nastali veliki intervencijski stroški ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči prizadetim v neurjih ter odstranjevanju posledic obsežne naravne nesreče, ki jih prizadete občine ne bodo zmogle pokriti brez pomoči države.

Intervencijski stroški presegajo zmožnosti posameznih občin, zato si za njihovo poplačilo prizadeva URSZR pridobiti evropska sredstva, tudi iz EU solidarnostnega sklada. Za pripravo vloge za dodelitev sredstev iz solidarnostnega sklada je potrebno evidentirati vse upravičene intervencijske stroške lokalnih skupnosti, ki so nastali v času v času aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah med 4. in 31. 8. 2023, t. i. upravičene intervencijske stroške občin. Zato v dopisu podajajo usmeritve za evidentiranje upravičenih intervencijskih stroškov prizadetih občin.

Tukaj si lahko preberete celoten dopis s preglednico:

Evidentiranje upravičenih intervencijskih stroškov_OBČINE_POPLAVE 4.-31.08.2023,

PRILOGA O1_Preglednica_Upravičeni intervencijski stroški OBČINE_POPLAVE 4.-31.8.2023