Prijava škode nevladnih organizacij v javnem interesu s področja kulture zaradi posledic poplav

71. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določa, da društva in ustanove, ki so bili oškodovani zaradi posledic uničujočih neurij, prijavijo škodo na strojih, opremi, zalogah in pri izpadu prihodka ministrstvu, ki je pristojno za področje njihovega delovanja. Rok za prijavo škode na predpisanem obrazcu je najpozneje do 20. 9. 2023.

Nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, ki jim je Ministrstvo za kulturo z odločbo podelilo status, imajo rok za prijavo škodo na predpisanem obrazcu najpozneje do 20. 9. 2023.

Če nevladna organizacija nima statusa v javnem interesu, obrazec odda pri Ministrstvu za javno upravo RS.

Oškodovanci s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture posredujejo podpisan Obrazec za oceno škode (objavljen TUKAJ, skupaj z navodili) na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana ali e-naslov: gp.mk@gov.si.