Veljavni pravni okvir za doložanje plače javnih uslužbencev na nalogah odprave posledic poplav in zemeljskih plazov - Pojasnilo

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pregled določb predpisov, na podlagi katerih se določajo pravice in plače javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov in predstavljajo možnosti nagrajevanja zaposlenih javnih uslužbencev, ki  sodelujejo pri opravljanju teh aktivnosti. Pojasnilo si lahko preberete tukaj: