Seminar glede povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov

V torek, 3. 10. 2023 je SOS v sodelovanju s Štefko Korade Purg, dolgoletno vodjo Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo izvedla seminar glede povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov javnih uslužbencev.

Udeleženci seminarja so osvežili svoje znanje glede pravnih podlag, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike. Poseben poudarek je bil na vsebinah povračila stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, povračila stroškov na službenem potovanju in odpravnini ob upokojitvi, kjer je bilo zastavljenih tudi največ vprašanj in predstavljene sodne prakse.