javni uslužbenci

Arhiv za kategorijo: javni uslužbenci

  • 09.11.2023.

Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. MDDSZ je zato pripravil podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša vprašanja in...
  • 06.10.2023.

Seminar glede povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov

V torek, 3. 10. 2023 je SOS v sodelovanju s Štefko Korade Purg, dolgoletno vodjo Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo izvedla seminar glede povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov javnih uslužbencev. Udeleženci seminarja so osvežili svoje znanje glede pravnih podlag, ki urejajo...