ANKETA: ANALIZA SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Spoštovane županje, župani, podžupanje, podžupani, direktorice in direktorji občinskih uprav ter zaposleni v občinskih upravah,    
za nami je dogodek, ki je postavil pred resen izziv delovanje sistema odziva na naravne in druge nesreče v skoraj vseh občinah v Republiki Sloveniji. Ob vsej tragičnosti in trpljenju, ki ga prinaša, se je potrebno iz njega tudi kaj naučiti in izvesti potrebne popravke, da bomo na naslednje dogodke bolj pripravljeni.  
Zato smo oblikovali anketo, s katero želi Skupnost občin Slovenije sestaviti uvid v delovanje sistema zaščite in reševanja na nivoju lokalnih skupnosti in s tem postaviti tudi ustrezna izhodišča za ukrepe, s katerimi bomo skupaj prispevali k izboljšanju stanja na tem področju, predvsem pripravljenosti in odzivu štabov civilne zaščite v občinah. Ti štabi so osnovna struktura za usmerjanje sil zaščite in reševanja in s tem tudi predpogoj za njihovo učinkovito delovanje.  
Želimo, da prepoznate pomen tega vprašalnika in se mu ustrezno posvetite, saj bodo skupne ugotovitve močna podlaga za izboljšave obstoječega sistema.
Spletni vprašalnik se nahaja na tej povezavi.
Vljudno vas prosimo, da na anketo odgovorite do ponedeljka 16. oktobra 2023. Analizo rezultatov bomo predstavili na Razvojnih dnevih SOS, 19. oktobra v Laškem, zato vas lepo prosimo za vaš odziv.     Predlagamo, da vprašalnik izpolnjujejo osebe, ki so najbolj seznanjene s postopkom vodenja intervencij v vaši občini (poveljnik CZ, njegov namestnik, poverjenik za CZ, ipd.).  
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na: Miha.mohor@sos.si