Na razvojnih dneh krepili sodelovanje in pospešili razvoj sodobnih občin  

V Skupnosti občin Slovenije smo organizirali Razvojne dneve občin. Dvodnevni dogodek, ki se je odvijal 19. in 20. oktobra 2023 v prostorih Thermane Laško, je bil namenjen krepitvi sodelovanja in izobraževanju za sodobne občine.

Prvi dan smo se posvetili izzivom ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Zanimal nas je sistemski pristop obnove in nadaljnjega razvoja prizadetih območij z vidika države, v okviru okrogle mize med županskimi kolegicami in kolegi ter relevantnimi predstavniki zaščite in reševanja na državnem nivoju pa smo razpravljali o izkušnjah v različnih scenarijih (poplave, vetrolom, požari, Covid-19) s prve roke. Osnovo za pogovor nam je dala anketa o pripravljenosti in odzivu občin v primeru naravnih nesreč, ki jo je pripravila podžupanja Občine Dobrova – Polhov Gradec dr. Irena Bačlija Brajnik. Z nami je bil tudi minister za obrambo Marjan Šarec, Leon Behin, generalni direktor URSZR za zaščito in reševanje in Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Svoje izkušnje so z nami delili tudi županje in župani Mauricij Humar, mag. Romana Lesjak, dr. Vladimir Prebilič, Franjo Naraločnik, Jože Oblak, član štaba civilne zaščite Kamnik ter Damjan Barut, predsednik komisije za zaščito in reševanje pri SOS.  Čas za pogovor z županjami in župani pa je našel tudi Boštjan Šefic, vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih. Okroglo mizo je povezoval župan Ajdovščine Tadej Beočanin.

V drugem delu dneva smo se posvetili vprašanjem okrevanja in odpornosti države v luči okoljskih sprememb. Preoblikovanje obstoječe finančne perspektive in programiranje nove v luči letošnjih naravnih ujm je predstavila Andreja Katič, državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in Matjaž Dragar, namestnik direktorice direktorata za kohezijo. Razpoložljive investicijske instrumente je predstavil Iztok Gornjak, vodja aktivnosti nacionalne kontaktne točke za investitorje. O celovitem, participativno oblikovanem javnem prostoru je govoril arhitekt Aleksander Saša Ostan, svoje z največjo slovensko arhitekturno nagrado nagrajene lokalne projekte pa so predstavljali dr. Vladimir Prebilič za Kočevje, dr. Iztok Kovačič za Mo Novo Mesto in Breda Obrez Preskar za Slovenske konjice.

Program zadnjega dneva je bil posvečen vprašanjem demografije in načrtovanju razvoja občin. Na tem področju smo razpravljali o ohranjanju poseljenosti in zagotavljanju ustreznih kadrov. Uvodoma smo prisluhnili mlademu raziskovalcu na  Centru za prostorsko psihologijo FDV Domnu Žalacu, ki je predstavil svojo raziskavo o identiteti občanov z lokalnim okoljem. Svoje dobre prakse na področju načrtovanja razvoja občine z ozirom na demografijo so predstavili župan Ajdovščine Tadej Beočanin, Anton Špeh, župan Občine Gornji Grad in dr. Samo Peter Medved, podžupan MO Maribor. Dr. Lučka Kajfež Bogataj, priznana klimatologinja, je v nadaljevanju podala svoj pogled na stanje okolja in ponudila vpogled v prihodnost, Andrej Gnezda iz direktorata za podnebno politiko je spregovoril o možnostih in priložnostih financiranja projektov za prilagajanje na okoljske spremembe. Z nami je bil tudi cenjen gost iz tujine, predstavnik izvršnega urada za urbanizem, razvoj in gradnjo mag. Christian Nussmüller, ki je predstavil prakse mesta Gradec, ki je predstavil preprečevanje poplav kot del strategij celostnega razvoja mesta. Mag. Iztok Mori, direktor OU Mestne Občine Velenje je predstavil podnebno nevtralno, pametno in zeleno Velenje, dr. Vlasta Krmelj pa je predstavila ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam na primeru občine, ki jo vodi.

V zaključnem delu srečanja smo se osredotočili na digitalni razvoj občin do leta 2030. Skupne rešitve za digitalne izzive v razvoju lokalnih skupnosti je prisotnim predstavil dr. Miroslav Kranjc, državni sekretar na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, njegova sodelavka Saša Kek, zaposlena na direktoratu za digitalno preobrazbo pa je dodala možnosti financiranja digitalnega razvoja občin. Ob zaključku dogodka sta svoje dobre prakse iz Občine Logatec in Mo Novo mesto predstavila še župana Gregor Macedoni in Berto Menard.  

PREZENTACIJE

1. dan

1_1 Irena Bačlija Brajnik FDV

1_2_Matjaž Dragar_MKRR

1_3_Iztok Gornjak_BORZEN

1_4_Irena Bačlija Brajnik_FDV

1_6_Vladimir Prebilič_Občina Kočevje

1_7_Iztok Kovačič_MO Novo mesto

1_8_Breda Obrez Preskar_Občina Slovenske Konjice

2. dan

2_1Domen Žalac_FDV

2_4_Samo Peter Medved_MOM

2_5_Lučka Kajfež Bogataj_klimatologinja

2_6_Andrej Gnezda_MOPE

2_7_Christian Nussmueller_Izvršni urad za urbanizem razvoj in gradnjo_Graz

2_8_Iztok Mori_MO Velenje

2_9_Vlasta Krmelj_Občina Selnica ob Dravi

2_11_Saša Kek_MDP

2_12_Gregor Macedoni_MO Novo mesto

2_13_Berto Menard_Občina Logatec

GALERIJA FOTOGRAFIJ