Predstavitev priporočil in testnih odlokov za urejanje naselij in krajine Slovenije

V torek, 24.10.2023 je v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije potekala predstavitev priročnika Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, katerim je prisluhnilo v živo in preko spleta več kot 200 udeleženk in udeležencev. Po uvodnem nagovoru Jerneja Červeka iz Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je med drugim izpostavil, da je kakovost bivanja povezana z estetiko v prostoru, je svoja razmišljanja delila še generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar. Predstavila je ozadje nastanka mreže občin zainteresiranih za pripravo odloka in način dela, ki se je v okviru delovanja mreže tudi uveljavil. Način delovanja mreže in delovne skupine, ki je pri tem sočasno nastala, je zajemal terenske oglede, kjer s(m)o se zainteresirani sodelujoči iz občinskih uprav in partnerskih organizacij (MNVP, UIRS, ZAPS,…) na primerih slovenskih in avstrijskih mest učili ter poskušali razumeti dinamične silnice razvoja. Ob tem smo razmišljali o urejenosti prostora, in predvsem, kako videno na premišljen način  pretvoriti najprej v člene in kasneje v priporočila. Prof. Janez Koželj, strokovni vodja priprave odloka se je v nadaljevanju govora navezal na povedano in izpostavil, da gre predvsem za dolgotrajni proces in edinstveno priložnost, saj je iz skupinske zavesti vseh sodelujočih nastal okvir za nadaljnjo delovanje in uveljavitev dejavnega urbanizma. Poudaril je, da so sedaj na voljo merila za ukrepanje v prostoru (op.a. priporočila), ki so na voljo širši javnosti (gradbincem, projektantom, investitorjem) in pri tem nakazal na uporabo le-teh.

Občinski arhitekt Vilijem Fabčič je kot naslednji govorec označil priročnik za novo orodje, ki ga stroka na področju urejanja prostora nujno potrebuje. V pripravljalnem delu je izpostavil, da vzorčnih primerov odlokov ni bilo moč izdelati, so pa zato nastali testni (poizkusni) odloki. Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je v naslednjem koraku predstavil celoviti pristop k pripravi in izvajanju odlok-a skozi 6-fazni proces, ki je natančno opisan tudi v samem odloku. Sledila je predstavitev nabora elementov.  Luka Ivanič je zbrane opolnomočil s pravnim delom, ter v zvezi s tem poudaril namen in vsebino odloka in se pri svoji predstavitvi navezal predvsem na aplikacijo skupnih pravil glede prostorskega načrtovanja, na postopek priprave s strani nosilcev urejanja prostora, kjer niso več potrebne priglasitve ter podobno.

Dogodek se je nadaljeval s predstavitvijo testnih primerov in procesom priprave odloka o urejenosti naselij in krajine. Svoje izkušnje in izzive pri soustvarjanju odlokov so s slušatelji delile Mateja Brlec Suhodolnik iz Občine Solčava, mag. Mojca Breščak iz Občine Moravske Toplice in Tanja Štajdohar iz Občine Kočevje. Na tem mestu je predstavitve govork komentiral še Ivanič in izpostavil predvsem izzive normiranja in strukturo posameznih testnih odlokov (barve fasad in postajališča za avtodome, objekti za oglaševanje, objekti za obveščanje, pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, zelene površine). Nadaljevala se je razprava.

Dogodek smo zaključili z mislijo, da se z delovanjem mreže niso širila le obzorja, temveč tudi partnerstva. Nastala je skupnost, ki je pripravljena sodelovati in ima priložnost razumeti lokalno in državno raven. Pri vsakem koncu pa je vedno priložnost tudi za začetek, in ta je, ko bo treba odloke prestaviti na terenu občinam in jih tudi vzpodbuditi k pripravi le-teh za bolj skladno urejen lokalni prostor.