Sprememba povabila za program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je 30. oktobra objavil spremembo besedila Javnega povabila delodajalcem za izvedbo programa – Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023.

Javno povabilo je namenjeno pomoči občinam, prizadetim zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, in sicer na način aktiviranja brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri odpravi posledic teh nesreč, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti, kakor tudi spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov in novih delovnih mest z namenom omilitve že nastalih in preprečevanja novih posledic nesreč.

Javno povabilo se spreminja tako, da razširja seznam občin, ki so lahko naročnik programa. Naročnik programa bo lahko vsaka občina iz seznama občin, prizadetih zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, ki ga je pripravila Uprava za zaščito in reševanje. Program se bo izvajal do 31. decembra 2024, predvideva se vključitev 220 brezposelnih oseb.

S spremembo besedila javnega povabila se ukinja tudi kvota razpoložljivih sredstev med območnimi službami ZRSZ, tako da so sredstva v enakem obsegu namenjena vsem prizadetim občinam. Javna dela lahko izvajajo le neprofitni delodajalci/izvajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila, in ki jim je s strani naročnika programa javnega dela izkazan javni interes.

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja ZRSZ za izvedbo programa javnega dela, so sredstva za plače udeležencev v celoti, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela, sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.