Knjiženje novega obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje

Ker veliko občin planira proračun za leto 2024, smo Ministrstvo za finance vprašali kako se bo knjižil novi obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Prejeli smo naslednji odgovor:

»Na odhodkovni strani konto ni potreben, ker je OZP prispevek sestavni del Btto 1. To velja za obračun prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za svoje zaposlene.
Prehodni račun za plačilo OZP ostaja enak kot za druge prispevke za zdravstveno zavarovanje – DA
Sklic za nakazilo OZP ostaja enak kot za prispevke za zdravstveno zavarovanje – DA«.