Posodobljen Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti 

Nosilci Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks) smo v novembru Kodeks dopolnili z redakcijskim popravkom in pomembnejšo vsebinsko dopolnitvijo v točki 5.14.2 glede višine in oblike plačila za opravljanje funkcije in sejnine:
“Člani organa nadzora so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejnine v višini kot ju določi skupščina. Višina plačila naj bo prilagojena finančnemu stanju v družbi in zahtevnosti funkcije. Priporoča se, da je plačilo za opravljanje funkcije za predsednika organa nadzora vsaj polovico višje kot za člana ter da člani komisij, če so te oblikovane, prejmejo dodatno plačilo. Zunanji člani komisij so za delo v komisijah plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet v ustreznem razmerju do plačila članov nadzornega sveta in ni vezana na skupščinski sklep.”

Komisija za preprečevanje korupcijeSkupnost občin SlovenijeZdruženje mestnih občin SlovenijeZdruženje nadzornikov Slovenije in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb v letu 2022 oblikovali Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki je stopil v veljavo z januarjem 2023.

Spremembe Kodeksa veljajo z januarjem 2024.