Informacije glede predhodnega programa odprave posledic nesreč v povezavi z izvedbo evidenčnih naročil

Direktorat za javno naročanje MJU smo zaprosili za odgovor ali predhodni program odprave posledic nesreč, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije zadošča kot podlaga za izvedbo evidenčnih naročil.

Mnenje direktorata je, da sprejeti predhodni program odprave posledic škode po avgustovskih poplavah, ki ga je sprejela Vlada RS ustreza določilom za uporabo oziroma oddajo v skladu s pravili za t.im. evidenčna naročila, kot določeno v 26. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23; v nadaljevanju ZIUOPZP)

Celotno stališče je dostopno TUKAJ.