Javna obravnava dopolnitve Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v javno obravnavo posredovalo predlog dopolnitve uredbe, ki prinaša spremembe glede obračuna prevzete električne energije za skupnostno samooskrbo. Do predloga dopolnitve uredbe dostopate na tej povezavi.

V uredbi se za 10. členom doda nov člen glede načina obračuna električne energije pri skupnostni samooskrbi, kamor je med drugim vključena tudi samoupravna lokalna skupnost.

Mnenje k dopolnitvam uredbe nam lahko posredujete do 11.1.2024 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.